Gå til indhold

Høringssvar til udkast til Lovforslag om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Danske Regioner har afgivet høringssvar om udkastet til lovforslaget om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, som yder tilskud til virksomheder, iværksættere og forskere inden for udvikling af miljøteknologi.

Danske Regionernes høringssvar

Danske Regioner takker for muligheden for at kommentere lovforslaget om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Danske Regioner er meget tilfredse med, at Miljøministeriet sætter fokus på udvikling og innovation på miljøområdet, og Danske Regioner bakker op om lovforslagets retning og indhold.

Det fremgår af lovforslagets § 4 stk. 3, at bestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan for programmets konkrete indsatsområder. Desuden fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at bestyrelsen skal samarbejde med andre offentlige og private ordninger og institutioner, der støtter forskning, udvikling og demonstration på det grønne område – herunder de regionale vækstfora.

De regionale vækstfora udarbejder for tiden indspil til de nye regionale vækst- og udviklingsstrategier, som regionsrådene skal vedtage i 2015. Det grønne område forventes at blive et vigtigt indsatsområde i alle regioner. Det giver mulighed for et godt og øget samarbejde om miljøteknologisk innovation til gavn for vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Danske Regioner vil i forlængelse heraf opfordre til, at udarbejdelse af bestyrelsens strategi kommer til at foregå i en åben proces i dialog med interessenter og samarbejdspartnere, så der kan etableres det bedst mulige grundlag for samarbejdet.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.