Gå til indhold

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilskud til Design Society

Danske Regioner har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til Design Society, som er en erhvervsdrivende fond stiftet for at skabe en national, samlende aktør, der kan koordinere den offentligt finansierede vækstindsats for design og mode i Danmark.

Danske Regioner har bedt om eventuelle bemærkninger fra de fem regioner, og vi har modtaget følgende bidrag:

Region Syddanmark

Det fremgår af § 1 i udkast til Bekendtgørelse om tilskud til Design Society, at Design Societys formål er at fremme design, mode og relaterede kreative erhverv med henblik på at styrke væksten, markedsføre Danmark og bidrage til løsningen af samfundsmæssige udfordringer.

Region Syddanmark ønsker at gøre opmærksom på, at Design Society ikke er den eneste organisation, der varetager det nævnte formål. Der er er igangsat flere regionale initiativer på området. Det gælder blandt andet D2I- Design to Innovate, der har til formål at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder på tværs af brancher ved hjælp af designmetoder.

Det bør sikres, at der etableres samarbejde mellem Design Society og de regionale initiativer, så der skabes sammenhæng og synergi i indsatsen med at udbrede anvendelsen af design til det brede erhvervsliv i hele landet.

Der kan i den forbindelse også henvises til den regionale vækstpartnerskabsaftale for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.

Region Midtjylland

For at sikre optimal regional spredning og effekt af Design Societys aktiviteter anbefales det, at Design Society forpligtes til dialog og samarbejde med de regionale vækstfora og deres operatører, jf. også de allerede indsendte bemærkninger fra Region Syddanmark.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.