Gå til indhold

Borgere og medarbejdere inddrages i regional innovation

Regionerne inddrager i høj grad borgere og medarbejdere i udviklingen af nye løsninger, viser et nyt Innovationsbarometer, der måler graden af innovation i den offentlige sektor

Borgere og medarbejdere bliver i høj grad involveret, når der skal udtænkes nye løsninger i det offentlige. Det viser et nyt Innovationsbarometer, som er udarbejdet af Center for Offentlig Innovation.

63 procent af al innovation sker i samspil med borgerne, som enten sætter innovationen i gang, fremmer den eller samarbejder undervejs. I ét ud af fem projekter om innovation bliver borgerne involveret i et egentligt samarbejde, og her placerer regionerne sig som den offentlige sektor, hvor samarbejdet er allermest udbredt. Regionerne samarbejder med borgere i 24 procent af alt innovationsarbejde.

- For at nå den høje kvalitet, som vi alle ønsker, er det nødvendigt at arbejde systematisk med at forbedre vores behandlingstilbud til borgerne. Det er glædeligt, at regionerne står så stærkt i forhold til at inddrage borgere, når det gælder om at udvikle behandlinger og ydelser, som skal komme borgerne til gavn, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Medarbejdernes idéer bliver til virkelighed
Medarbejderne i regionerne bliver ifølge Innovationsbarometeret i høj grad brugt som nøglepersoner i innovationen. 83 procent af alle regionale innovationsprojekter bliver enten sat i gang eller fremmet af medarbejderne.

I Region Nordjylland er der eksempelvis stiftet en innovationsenhed, Idéklinikken, som samler alle medarbejdernes gode idéer og videreudvikler dem til konkrete løsninger. Her er der blevet udviklet nye produkter, såsom en iltsut. En sygeplejerske fik ideen til at koble en iltslange på sutten, hvilket viste sig at fungere som en mere hensigtsmæssig iltmaske til babyer.
- Jeg var ikke i tvivl om, at vi havde dygtige og engagerede medarbejdere i regionerne. Det underbygger Innovationsbarometeret netop, at vi har. Det er vigtigt, at både regionspolitikere og ledelser fortsat giver plads til, at regionerne får udnyttet og omsat den konkrete viden og erfaring, som medarbejdere har til at udvikle sundhedsvæsenet og de øvrige regionale opgaver, siger Bent Hansen.

Rapporten viser, at innovation er udbredt på 86 procent af offentlige arbejdspladser, som er aktivt engageret i at udvikle nye serviceydelser, kommunikationsformer eller produkter. Innovationsbarometeret er udført i samarbejde mellem Center for Offentlig Innovation (COI), Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. COI er etableret af Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.

Læs mere
Innovationsbarometeret (pdf) - statistik fra COI
Samarbejde og genbrug skaber innovation i den offentlige sektor (pdf) - pressemeddelelse fra COI