Gå til indhold

Ny strategi skal strømline regionernes indkøb og spare en milliard

Danske Regioner er nu klar til at præsentere en samlet strategi for indkøbsområdet. Strategien skal frigøre yderligere en milliard kroner frem mod 2020 og rummer nye strategiske målsætninger. Regionerne er nu klar til nye udfordringer på indkøbsområdet. Med en fælles strategi for regionernes indkøb skal der frigøres en milliard kroner frem mod 2020, samtidig med at man strømliner området med nye strategiske målsætninger.

Regionerne køber hvert år varer og tjenesteydelser for omkring 38 milliarder kroner, hvilket svarer til ca. 35 procent af det samlede budget. Den nuværende strategi på området udløber i 2015, og med den er det allerede lykkedes at frigøre en milliard kroner i perioden fra 2010 til 2015.
 
Ifølge næstformand i Danske Regioner, Carl Holst, er det et meget ambitiøst mål, man har sat sig hos regionerne:
 
- At lægge yderligere en milliard oven i den, vi allerede har sparet, er temmelig ambitiøst. Det kræver, at vi holder hovedet koldt og følger de mål og den strategi, der nu er sat op. Vi kan helt sikkert blive bedre på indkøbsområdet, men det er også klart, at den første milliard er nemmere at komme til end den næste. Nu har vi i hvert fald udstukket kursen. Så er det bare at komme i gang.
 
Strategiske målsætninger
Regionernes strategi for indkøbsområdet frem mod 2020 indeholder seks strategiske målsætninger samt en række indsatsområder og konkrete mål:

Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud.
- Fokusområder: Opnå stordriftsfordele, samarbejde på tværs, koordinere udbud.

Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser.
- Fokusområder: Strukturere udbudsplanlægning, intensivere konkurrenceudsættelse, øge kontraktdækningen.

Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken.
- Fokusområder: Udarbejde logistikstrategi, styrke forsyningssikkerheden, integrere udbud med logistik.

Standardisering af kategori- og leverandørstyringen.
- Fokusområder: Etablere fælles kategoriprofiler, systematisere kontraktopfølgning, optimere leverandørstyring.

Styrkelse af digitalt indkøb med fuldautomatiske processer.
- Fokusområder: Standardisere krav, indgå i dialog med leverandører, implementere digitalt indkøb.

Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet.
- Fokusområder: Koordinere vidensdeling, forbedre fælles kompetenceudvikling, målrette karriereforløb.

Læs mere
Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 (pdf)