Gå til indhold

Bedre behandling af allergi og hjertesygdom hos praktiserende speciallæger i intern medicin

Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger har indgået en aftale, der skal sikre allergipatienter bedre behandlingstilbud. Aftalen træder i kraft d. 1. oktober 2016.

Danske Regioner og Foreningens af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har indgået en aftale vedrørende de praktiserende interne medicinere, som træder i kraft d. 1. oktober 2016. Det overordnede formål med aftalen er at sikre et mere ensartet behandlingstilbud til de borgere, der lider af allergi. Men også borgere, som lider af anfald af hjertebanken, vil blive sikret en mere effektiv og skånsom udredning .

Det skal ske igennem et øget samarbejde mellem de praktiserende interne medicinere og det øvrige sundhedsvæsen, så kapaciteten i speciallægepraksis udnyttes bedst muligt. Aftalen skal også sikre, at den seneste udvikling på området bliver brugt ved diagnosticeringen af borgere, der lider af hjertebanken.

- Det er et ønske fra både Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger at få et så ensartet tilbud som muligt til patienter i hele landet. Udredning og behandling af blandt andet allergi og uregelmæssig hjerterytme rykker tættere på borgerne, så de slipper for at skulle køre på tværs af landet efter tilbuddene, « siger næstformand i FAPS, Peter Tingsgaard.

Formanden for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau er også tilfreds:

- Alle patienter skal have den bedste forudsætning for en god og hurtig behandling, og det mener vi, aftalen hjælper med«, siger Anders Kühnau. Den giver regionerne mulighed for at sænke ventetiden for patienterne, uden at overskride budgetrammen. Derfor er det også rigtig fint, at aftalen træder i kraft på samme tid, som kravet om udvidet udredningsret til alle patienter. Da det betyder, at vi nu kan få hjælp fra private til at kunne udrede patienter inden for 30 dage, såfremt det er fagligt muligt. I aftalen med FAPS har vi fokuseret på at styrke samarbejdet mellem speciallægepraksis og det øvrige sundhedsvæsen , for at styrke kvaliteten i behandlingen for patienterne« siger Anders Kühnau.

Aftalen giver også et konkret løft af kvaliteten i behandlingen for borgere med anfald af hjertebanken. En del borgere har hidtil fået indopereret et apparat, som måler hjertet under anfaldene, da de netop kan være symptom på alvorlig hjertesygdom.

En ny teknik muliggør nu, at man kan foretage hjertemålingen med et særligt kort, som man kan holde i hænderne. Dermed vil flere kunne undgå operationen og alligevel få en sikker hjerteundersøgelse.

kontakt

Hvis du vil vide mere

 

Lars Mørck Jarl, seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T:3529 8193
M:2619 2409
E:lmt@regioner.dk


Line Lund Hebbelstrup, kommunikationsrådgiver
Kommunikation
M:2042 5637
E:line@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere