Gå til indhold

KOL-patienter er tilfredse med telemedicin

Gode erfaringer blandt KOL-patienter, der har deltaget i et storstilet projekt i Region Nordjylland. Et ph.d.-projekt viser nu, at telemedicin via tablets i borgernes eget hjem fører til færre og kortere indlæggelser for KOL-patienter. Projektet skal derfor nu rulles ud i hele Danmark.

I dag lider omkring 50.000 danskere af svær eller meget svær KOL. Det bliver til ca. 25.000 indlæggelser hvert år, hvor en indlæggelse typisk varer 3-10 dage. Region Nordjylland har som et forsøg sammen med nordjyske kommuner testet et af Europas største projekter på det telemedicinske område. Målet var at finde ud af, om telemedicin kan bidrage til bedre og ”smartere” behandling.

-Konklusionen er, at der er store fordele ved den nye metode, og er vi glade for nu at kunne rulle initiativet ud i hele landet til gavn for de mange patienter, der lider alvorligt af KOL, siger Ulla Astman, der er formand i Region Nordjylland og sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner.

-Vi gør det, fordi der er både helbredsmæssige og samfundsmæssige fordele ved at benytte sig af ny den ny teknologi, tilføjer hun.

Positive resultater fra forskning

Ph.d-forsker Flemming Witt Udsen har skrevet afhandling om det nordjyske projekt. Og han konkluderer, at de nordjyske KOL-patienter har haft ni procent færre indlæggelser, og at patienterne – når de bliver indlagt – var sengeliggende i kortere tid: I gennemsnit var indlæggelsestiden en femtedel kortere. Og ikke nok med at KOL-patienter slap for tid på hospitalerne, -de oplevede også en bedre helbredstilstand end patienter, der ikke deltog i projektet med telemedicin.

Det konkluderer en anden forsker, Pernille Heyckendorff Secher. Hendes ph.d-projekt viser, at 62 procent af KOL-patienterne mente, at de fik mere kontrol med deres sygdom. Og tre ud af fire oplevede større tryghed, fordi deres symptomer blev fulgt tættere og de hurtigt fik hjælp, når der var behov for det. Samtidig blev de mere bevidste om, hvornår vejrtrækningen fungerede så godt, at de kunne bevæge sig udenfor deres hjem og fx kunne købe ind.

Fremtidens behandlingsform

For KOL-patienter er telemedicin lig med en tablet, en vægt samt en blodtryks- og iltmåler. Patienterne låner udstyr og tablet, og resultaterne overføres automatisk og trådløst til tabletten, når patienterne svarer på spørgsmål om deres tilstand. Alt dette gør patienterne i deres eget hjem, når det passer ind i deres dagligdag. En kommunal sygeplejersker holder øje med patienternes information og reagerer, hvis målingerne går den forkerte vej.

-Antallet af KOL-patienter stiger år for år, og udviklingen ventes at fortsætte. Derfor er vi nødt til at tænke på innovative behandlinger – og telemedicin har indtil videre vist sig at være et godt bud på fremtidens behandlingsform, siger ph-D-stipendiat Flemming Witt Udsen.

Alle 98 kommuner og fem regioner har nu besluttet at rulle et projekt som det nordjyske ud i hele landet, hvor det bliver påbegyndt overfor patienter med svær KOL i løbet af 2019.

Læs mere:

(Exploring User Experience of a Telehealth System for the Danish TeleCare North Trial, Lilholt, Hæsum, Hejlesen, Digital Healthcare Empowering Europeans, R. Cornet et al. (Eds.) 2015 European Federation for Medical informatics)

Fakta om KOL

  • Pilotprojektet i Nordjylland begyndte i 2012-2015, men KOL-patienter tilbydes fortsat telemedicin i landsdelen.
  • Danske Regioner, staten og de 98 kommuner har indgået aftale om, at udbrede tilbuddet om tilbud telemedicinsk hjemmemonitorering i hele landet i løbet af 2019, så op mod 10.000 borgere med svær KOL bliver tilbudt telemedicinsk hjemmemonitorering.
  • Telemedicin førte til ni procent færre indlæggelser og 20 procent kortere indlæggelser for de KOL-patienter, som deltog i forsøget i Region Nordjylland. Deltagernes helbred blev sammenlignet med en kontrolgruppe.
  • Op mod 5.500 danskere dør hvert år af KOL. Det gør sygdommen til den tredjehyppigste dødsårsag. Sundhedsstyrelsen anslår, at 320.000 borgere lider af sygdommen, som kun halvdelen ved, at du har.
kontakt

Hvis du vil vide mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Relaterede nyheder

Læs mere