Gå til indhold

Ny undersøgelse af sundhedstilstanden i EU

EU-Kommissionen vil undersøge EU-landenes sundhedssystemer og pege på forbedringer for hvert enkelt land. En slags PISA-undersøgelse på sundhedsområdet. Danske Regioners Karsten Uno Petersen understreger, at medlemslandene selv bestemmer, hvordan sundheds- og socialvæsenet skal organiseres.

Til november kommer EU-Kommissionen med rapporter, som peger på forbedringer og effektiviseringer for hvert enkelt EU-land. Kommissionens initiativ blev onsdag aften behandlet i Det Europæiske Regionsudvalg, som tog pænt imod initiativet.

Regionsudvalget peger i sin udtalelse blandt andet på flere udfordringer, som er fælles for EU’s medlemslande. Det handler for eksempel om en aldrende befolkning, hvor mange ældre har en eller flere kroniske sygdomme, sundhedssystemerne presses til at mindske deres omkostninger og blive mere omkostningseffektive samt borgernes øgede forventninger og ønske om personorienteret pleje.

Medlemslande bestemmer selv

Danske Regioners medlem af Det Europæiske Regionsudvalg, Karsten Uno Petersen, er enig i, at der er vigtige sundhedsmæssige udfordringer i EU-landene, men understreger at det grundlæggende er medlemslandene selv, der bestemmer, hvordan sundheds- og socialvæsenet skal organiseres, finansieres og udformes.

- Når Kommissionen ser nærmere på sundhedssystemerne rundt om i EU, er det vigtigt at man har fokus på, hvor man leverer gode resultater og løsninger, og hvor der er noget at lære. Derudover bør Kommissionen have fokus på at belyse, hvordan sundhedsvæsenet understøtter andre dele af samfundet. Det kan eksempelvis være arbejdsmarkedet, hvor et godt og effektivt sundhedsvæsen kan være med til at sikre, at borgerne er i stand til at vende tilbage til arbejde, efter sygdom, lyder meldingen fra Karsten Uno Petersen.

Værdi for patienten

Regionsudvalgets udtalelse blev bragt bedre på linje med den danske og internationale debat, der handler om, hvordan man skaber mest mulig værdi for borgere og patienter. Dette indebærer også at involvere borgere og patienter mere i egen behandling og tilrettelæggelsen af denne.

- Ved at fokusere på værdi for patienterne, hvad der virker og hvordan sundhed understøtter andre sektorer, kan man både adressere sundhed som et gode i sig selv, men også som en forudsætning for arbejdskraft og udvikling, afrunder Karsten Uno Petersen sit indlæg med på Regionsudvalgets plenarsamling i Bruxelles.

Kommissionens initiativ er en løbende proces til overvågning og forbedring af sundhedssituationen i EU. Initiativet omfatter blandt andet toårige rapporter med analytiske oplysninger om de europæiske sundhedssystemer, som kan bruges til at sammenligne sundhedssystemer på tværs af lande.

EU-Kommissionen samler international ekspertise til at udarbejde analyserne, som forventes at blive brugt som udgangspunkt for de kommende års politiske debatter og beslutninger. På den måde minder initiativet om de PISA-undersøgelser, som sammenligner skoleelevers færdigheder på tværs af lande. Kommissionens initiativ foregår i samarbejde med medlemsstaterne og OECD.

 

kontakt

Hvis du vil vide mere

Asger Andreasen, chefrådgiver/teamleder
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)
T: 3529 8367
M: 2917 0907
E: asa@regioner.dk

Martin Deichmann, presserådgiver
Kommunikation
M: 2222 2673
E: mde@regioner.dk

læs mere

relaterede nyheder