Gå til indhold

Tilfredshed med satspuljemidler til psykiatri

En god aftale, hvor Folketinget prioriterer sundhedsområdet. Sådan reagerer formand for Danske Regioner, Bent Hansen, efter at der blandt andet er bevilget 50 millioner kroner om året til psykiatrien. Han kunne dog godt ønske sig flere varige midler frem for midlertidige.

Aftalen der blev indgået i aftes betyder, at der i perioden 2018-2021 afsættes 496,6 millioner kroner på sundhedsområdet, hvoraf en pæn del af pengene går til psykiatrien:

- Med aftalen viser Christiansborgs politikere, at de har et vågent øje på psykiatrien. Det glæder jeg mig over, for psykiatrien er presset nogle steder, og nu får regionerne mulighed for at arbejde mere uden for de psykiatriske afdelinger. Psykiatriske patienter har stor gavn af, at det psykiatriske hospitalspersonale rykker ud fra matriklen og hjælper i for eksempel eget hjem eller på et bosted, og 50 millioner om året til den indsats er et pænt løft, siger Bent Hansen.

Han henviser desuden til, at der bliver afsat penge til tværsektorielle teams, der skal nedbringe tvang i psykiatrien: 

- Det seneste års tid har vi desværre oplevet at brugen af tvang over for psykiatriske patienter stiger på enkelte områder, og den udvikling skal vi meget hurtigt have vendt. Derfor glæder jeg mig på både patienters og personales vegne over, at satspuljepartierne giver en håndsrækning til at nedbringe tvang. Men samtidig med at der bevilges penge til nye projekter, er der andre projekter, der må lukke, fordi bevillingerne ikke forlænges:

- Aftalen indeholder mange gode tiltag, men vi skal huske, at tidligere satspuljemidler samtidig udløber. Det gælder f.eks. midler til bæltefrie afdelinger. Det kan betyde et samlet fald i bevillingerne til behandlingspsykiatrien, hvis ikke de tidligere puljemidler gøres permanente i finansloven. I regionerne er vores grundholdning stadig, at faste bevillinger gavner patienterne mere end puljepenge, som udløber. Når pengene pludselig forsvinder, er det svært at skabe kontinuitet i behandlingerne, lyder det fra formanden for Danske Regioner.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Relaterede nyheder

Læs mere