Gå til indhold

Regioner vil samarbejde med kommuner om mere forebyggelse

Kommunernes Landsforening er kommet med et forebyggelsesudspil, og det er godt nyt for folkesundheden. Vi har brug for et løft af forebyggelsesindsatsen, og i regionerne er vi klar til medansvar og et stærkt samarbejde, siger Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

”En styrket indsats mod bl.a. røg og alkohol er nødvendig for sikre mere sundhed for borgerne, og alle relevante parter bør samarbejde af hensyn til en sundere fremtid for danskerne”, tilføjer Ulla Astman.

Hun peger på, at det er indlysende rigtigt, når KL anbefaler, at kommunerne skal prioritere forebyggelse i endnu højere grad end i dag.

Forebyggelse er en nødvendig investering

”Det samme gør regionerne på baggrund af Danske Regioners forebyggelsesudspil, ”Sundhed for livet”. For det handler om, at de mange flere ældre borgere, vi får i fremtiden ikke alene får flere leveår, men også flere sunde og gode leveår -uden multisygdom og kroniske lidelser som fx KOL”, siger Ulla Astman.

Som følge af forebyggelsesudspillet er hospitalernes indsats fra årsskiftet styrket, så alle relevante patienter nu skal spørges om deres røg- og alkoholvaner, med henblik på at henvise flere til kommunale rygestop-kurser og alkoholbehandling.

”Sådan et momentum og samarbejde er vi parate til at styrke også på andre områder. For det er alfa og omega at vi i fællesskab styrker forebyggelsen og skaber bedre sundhed med mere sammenhæng”, siger Ulla Astman.

Folketinget skal med på forebyggelsesbølgen

”Og andre relevante parter på sundhedsområdet, bør også bidrage for at påvirke indsatsen”, tilføjer hun og peger på, at KL og Danske Regioner begge gerne ser, at Folketinget også spiller ud:

”I Danske Regioner ser vi fx gerne en skrappere lovgivning, så unge i fremtiden skal være 18 år gamle, før de får lov til at købe fx alkoholsodavand, øl og vin” siger Ulla Astman, der glæder sig over, at KL støtter det synspunkt.

Særlig indsats til særligt sårbare

Andre tilstande kan regioner og kommuner styrke selvstændigt. Det gælder lokal sundhedsfremme, hvor regionerne bidrager med en stor kortlægning af befolkningens sundhedstilstand.

På den måde kan regioner og kommuner sætte målrettet ind, og fx tilbyde rygestopkurser i boligområder med mange rygere og alkoholafhængige.

”Vi ser frem til at følge kommunalpolitikernes prioriteringer og regionerne bidrager i det hele taget gerne med alt, fra data til analyser og specialistviden fra vores fagfolk på sundhedsområdet”, lyder det fra Ulla Astman.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
Formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Relaterede nyheder

Læs mere