Gå til indhold

OK18: Nej, som hospitalsansat vil du ikke blive flyttet efter forgodtbefindende

Lige nu svirrer det med rygter om regionernes forslag til mere fleksible arbejdsforhold for ansatte på regionernes hospitaler i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Læs her, hvad der er op og ned.

Af Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Det kan være svært at gennemskue, hvad der er op og ned i de igangværende overenskomstforhandlinger. En part siger det ene, en anden part siger noget andet, tv og aviser laver historier i alle retninger, og de sociale medier bliver oversvømmet med påstande og rygter.

På det regionale område er der især mange misforståelser om ”fleksible arbejdsforhold”. Det vil sige, om regionernes ønsker til forhandlingerne om ændrede rammer for blandt andre læger og sygeplejersker på regionernes hospitaler.
Nogle af myterne er: At man med dags varsel vil kunne flyttes fra det ene hospital til andet, også selvom de ligger langt fra hinanden. At man kan blive flyttet til andre afdelinger, som arbejder med andre specialer end ens eget. At man får flere lange nattevagter.

Forståeligt nok skræmmer disse myter læger og sygeplejersker. Men det er altså forkert.
Vores ønske er, at indgå aftale om en fornyelse af overenskomst, hvor vi både tilgodeser personale og patienter.

Mennesker kan lige såvel blive syge kl. 15 om eftermiddagen, som kl. 03 om natten.
Vi oplever nu, at der på hospitalerne kommer flere patienter ind om eftermiddagen og aftenen på akutmodtagelserne end tidligere. Derfor er det også nødvendigt, at personalet er tilstede, når patienterne er det. Det er jo et døgnbemandet område.
Den udfordring har vi en forpligtigelse til at løse. Derfor har vi i højere grad brug for, at lægerne kan behandle akutte patienter i døgnets senere timer. Det betyder ikke, at lægerne skal arbejde mere, end de har gjort hidtil, men arbejdsindsatsen skal for patienternes skyld tilrettelægges anderledes.

Vi arbejder hele tiden for at forbedre patienterne behandling. Det gør vi på mange måder, blandt andet ved at sørge for, at eksempelvis læger og sygeplejerskers faglighed hele tiden styrkes på tværs af en afdeling. Sagen er så, at en afdeling i dag kan strække sig over flere matrikler inden for en region, fordi hospitalerne specialiseres mere og mere og bliver større og større. For at understøtte, at man fastholder et kontinuerligt fokus på at øge fagligheden og sammenhængen på tværs, er det nødvendigt, at læger og sygeplejersker kan flytte sig mere i arbejdet, men udelukkende geografisk. Afdelingen og behandlingen forbliver det samme.

Det betyder ikke, at ansatte skal flyttes rundt tilfældigt på forskellige typer af afdelinger. Medarbejderne vil arbejde på samme afdeling – som så bare ligger på forskellige matrikler. Det vil være en del af den almindelige planlægning på afdelingen og vil fremgå af vagtplanerne med fire ugers varsel.
Og der er faktisk heldigvis allerede mange læger og sygeplejersker, der arbejder flere steder i dag. 
 
Du kan også få svar om flere emner i konflikten her:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere