Gå til indhold

Det skal være attraktivt at være praktiserende læge

Vi må styrke fagligheden i den almene praksis, hvis vi skal komme lægemanglen til livs. En styrket faglighed vil både være afgørende for rekrutteringen og sikre patienterne den bedste behandling.

Debatindlæg af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, bragt i Altinget d. 12. november 2018.

Vi står i en tid, hvor vi mangler praktiserende læger. Og det går ikke væk lige med det samme. Det er der mange årsager til - men jeg fornemmer, at tidligere tiders usikkerhed om almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen er en af dem. Fra regionernes side vil vi gerne være med til at skabe tryghed og sikkerhed om den vigtige rolle, som de praktiserende læger i vores optik spiller i fremtidens sundhedsvæsen. Vi vil gerne bidrage til at gøre det attraktivt at være praktiserende læge blandt andet ved at styrke fagligheden - og så vil vi gerne være med til at uddanne flere.

Det er vigtige skridt på en fælles rejse, der skal skabe et sundhedsvæsen, der sikrer sundhed, tryghed og gode patientoplevelser. Hvor patienten og de pårørende oplever sammenhæng mellem sektorer, og hvor det er nemt at spørge og få svar eller afklaring som borger. Kort sagt vil vi skabe et sundhedsvæsen, som er rustet til fremtidens udfordringer og muligheder, og som sikrer patienterne den bedst mulige behandling. Et sundhedsvæsen som er trygt, nært og nemt. Det kan vi ikke alene. Derfor styrker Danske Regioner i de kommende år samarbejdet med kommuner, private virksomheder og praktiserende læger, så vi sammen kan løfte opgaverne.

Styrket faglighed i almen praksis

Vi har sammen med PLO for nylig aftalt en fælles kampagne for at tiltrække flere praktiserende læger. Og så har vi for et års tid siden indgået en ny overenskomst med PLO. Lægerne har ansvaret og står i spidsen for transformationen, vi har aftalt i overenskomsten. Vi vil følge udviklingen tæt og glæder os til resultaterne. Aftalen sikrer blandt andet flere sygebesøg til patienter, som ikke er så mobile, en styrket indsats for tidlig opsporing af sygdom, en styrket indsats for patienter, som lider af kroniske sygdomme og kræft – og at størstedelen af behandlingen af mennesker med diabetes og KOL er flyttet fra det specialiserede hospitalssystem til almen praksis. Alt i alt betyder aftalen fundamentalt nye måder at gribe tingene an på og ansporer til en styrket faglighed i almen praksis. 

Den styrkede faglighed er afgørende for rekruttering af læger i fremtiden og for patienterne. Unge læger skal kunne se sig selv i stærke og attraktive fællesskaber - og borgerne skal føle sig sikre på at modtage det bedst mulige tilbud, når de går til egen læge. 

Den styrkede faglighed er det, jeg vil tale med de praktiserende læger om i dag, når Lægedage åbner i dag. Her samles praktiserende læger og deres personale - over 3000 deltagere i alt - til PLOs store efteruddannelseskonference, Lægedage 2018.

Bygger bro for borgerne

Hvor vil vi hen? De seneste uger har Danske Regioner lanceret en række tiltag, som skal flytte sundhedsvæsenet i den rigtige retning. Et er vores forslag om at lade 1.000 sygeplejersker varetage en ny brobyggerfunktion. De vil sikre sammenhæng, når en patient flytter sig fra behandling på sygehuset til eget hjem og behandling hos egen læge. Et andet tiltag er et fælles akutnummer 113, som skal gøre det nemmere at komme igennem til sundhedsvæsenet, uanset hvor du er i landet, og uanset hvilket akuttilbud, du har brug for. Det tredje initiativ handler om at gøre det nemmere at komme i kontakt med sundhedsvæsnet digitalt og få overblik over eget forløb. For eksempel ønsker vi, at alle borgere tilbydes en app, hvor de finder alle relevante oplysninger om deres forløb og kontaktpersoner. Danske Regioner ønsker også, at borgere online kan booke tider hos egen læge eller i ambulatoriet, og at hver tredje kontakt med lægen skal være digital. På den måde undgår borgerne at bruge tid på transport og i venteværelset i almen praksis og på sygehusene. 

At sikre et trygt, nært og nemt sundhedsvæsen kræver det lange, seje træk. Regionernes tre seneste initiativer står på skuldrene af mange års arbejde med udvikling af sundhedsvæsnet - til gavn for patienterne. Vi har taget hul på en omstilling af sundhedsvæsnet, hvor regionerne bidrager til et stærkere, mere nært sundhedsvæsen. Det illustreres ved den seneste overenskomst med de praktiserende læger, og det underbygges ved at økonomiaftalens produktivitetskrav afskaffes og erstattes med nærhedsfinansiering, der spiller sammen med udflytningen af flere opgaver til almen praksis.

Høj patienttilfredshed

Hvad kommer vi fra? I de seneste 10 år har regionerne, almen praksis og andre centrale parter i fællesskab skabt en udvikling, der får OECD til i en rapport fra 2016 om det danske, nære sundhedsvæsen at rose vores primære sundhedssektor for at være effektiv og have høj kvalitet i forhold til de lande, Danmark normalt sammenligner sig med. Undersøgelsen viste også, at de danske patienter var mere tilfredse med almen praksis end OECD-gennemsnittet. Når almen praksis når sådanne resultater, skyldes først og fremmest Danmarks dedikerede og dygtige praktiserende læger. Og dem er vi i regionerne glade for at have et stærkt samarbejde med i dagligdagen, så vi også i fremtiden i fællesskab kan løfte behandlingen yderligere.

Vil vi imødekomme patienternes ønske om tryghed, nærhed og tilgængelighed, starter det hele i dialogen med de praktiserende læger. Almen praksis er en grundkonstruktion, der virker. Og virker godt. Lad os sammen tage hul på fremtiden.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Jane Holm, teamleder
Center for Forhandling, Aftaler og Overenskomster
T: 3529 8455
M: 8401c898-d307-43eb-b852-528d4a62f18a 2763
E: jho@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner efter kritik: Der er rettet op

Regionerne tager Rigsrevisionens kritik af overholdelse af de maksimale ventetider for kræftpatienter alvorligt. Rapporten understreger, at reglerne på området har været uklare. Der er nu skabt klarhed med en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen og langt mere systematisk monitorering af de maksimale ventetider.

Læs mere

Nye tal fra regionerne: Langt de fleste kræftpatienter bliver behandlet til tiden

Langt de fleste kræftpatienter kommer i gang med deres behandling inden for tidsfristerne af de maksimale ventetider, og det er kun en brøkdel af patienterne som venter længere af kapacitetsmæssige årsager.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere