Gå til indhold

Sundhedsvæsenet lige ved hånden, når du har brug for det!

Regionerne flytter nu sundhedsvæsenet tættere på borgerne – nærmere bestemt ind på mobiltelefonen. Vi vil udnytte de digitale muligheder for at skabe et trygt og nært sundhedsvæsen, som er nemt at gå til.

Kronik af Stephanie Lose, formand i Danske Regioner og Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner, bragt i Altinget d. 4. oktober 2018.

Før i tiden stod vi i kø i banken – nu klarer vi langt de fleste bankforretninger over computeren eller på mobilen. Her kan vi få overblik over vores økonomi, læse beskeder og skrive til vores bankrådgiver, booke et online møde med banken – ja, sågar optage et huslån. Alt sammen uden at måtte sætte vores ben i banken. Vi behøver ikke længere at være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Det er nemt at gå til.

Når det gælder sundhedsvæsenet, ser billedet anderledes ud. Her møder vi stadigvæk i langt de fleste tilfælde op på lægeklinikken eller hospitalsambulatoriet, når vi har behov for sundhedsvæsenets assistance. Men hvorfor egentlig det?

Vi mener, at sundhedsvæsenet skal være nemt at gå til. Danskerne skal enkelt og hurtigt kunne komme i kontakt med sundhedsvæsenet og få informationer om sundhed og sygdom direkte på mobiltelefonen. Sundsvæsenet skal være tilgængeligt, når den enkelte har brug for det og ikke først, når sundhedsvæsnet har tid.

Regionerne vil derfor skabe et nært digitalt sundhedsvæsen, som i bogstavelig forstand er lige ved hånden. Der er tale om et paradigmeskifte, hvor vi i langt højere grad gør sundhedsvæsenet tilgængeligt på borgernes præmisser – uanset hvor og hvornår den enkelte har brug for det. Hvor vi i højere grad tager hensyn til den enkeltes tid og liv og giver mulighed for øget indflydelse. Det kræver teknologiske investeringer, men også en kulturændring af den måde, som vi driver sundhedsvæsenet på.

Vi har respekt for borgerens tid og liv

Vores konkrete vision er, at hvert tredje lægebesøg skal kunne klares over afstand. Det vil kræve en stor indsats og vilje til omstilling. Men allerede i dag er der gode erfaringer med, at lade borgeren ”gå til lægen” hjemmefra for eksempel via en videokonsultation. Dermed kan borgeren blive hjemme i egne trygge omgivelser, eller tale med lægen i frokostpausen på arbejde og slippe for transport til og fra klinikken eller hospitalet. Teknologierne findes og er tilstrækkeligt stabile til, at vi kan regne med dem.

Borgerne skal i det hele taget opleve en større respekt for deres tid. Det betyder, at vi skal fortsætte arbejdet med at give bedre muligheder for selv at booke, ombooke og aflyse aftaler med sundhedsvæsenet online. Borgerne skal også kunne forvente at blive informeret om forsinkelser og ændringer. Både på klinikken eller hospitalet, men også forud herfor, hvor dette er relevant, eksempelvis med SMS-beskeder, notifikationer fra en app eller med en check-in service, som vi kender det fra flyrejser.

Som led i at realisere ambitionen om at kunne gøre hvert tredje lægebesøg digitalt, vil vi gennemføre kampagnen ”Det ku’ være digitalt”, hvor vi opfordrer alle til at indsende forslag til typer af konsultationer, som kan gennemføres online – baseret på egne erfaringer.

Vi ønsker ikke, at der er borgere, som ikke kan passe deres arbejde, fordi de hyppigt skal møde op i klinikken eller på hospitalet – hvor det ligeså godt kunne være klaret digitalt. Og vi ønsker ikke, at borgere, når det fysiske fremmøde er påkrævet, må sidde i mange timer i et venteværelse uden at vide, hvornår de kommer til.

”Min Sundhed”– digital tilgængelighed 24/7

Regionerne vil give den enkelte bedre viden og indsigt i egen sundhed og bedre mulighed for selv at tage handling, når der er behov for det. Vi er klar til en massiv digital satsning, som skal give adgang til sundhed og viden 24/7.

Regionerne vil derfor stå i spidsen for etableringen af én samlet app, kaldet ”Min Sundhed”, som er borgernes samlede digitale indgang til sundhedsvæsenet. ”Min Sundhed” skal give alle borgere nem og hurtig adgang til overblik over aftaler og egne data. Appen skal også hjælpe borgeren til at finde frem til relevant og troværdig viden om egen sundhed og sygdom ligesom erfaringer fra andre patienter og borgere i samme situation. Det skal også være muligt at kontakte lægen digitalt via app’en.

Appen skal være en hjælp både før, under og efter kontakt med sundhedsvæsenet – og i det hele taget være borgerens redskab til at kunne navigere i sundhedsvæsenet og i forhold til egen sundhed. Når borgerne via app’en får bedre overblik og viden og selv har indflydelse på aftaler og planer, er de langt bedre stillet i mødet med de sundhedsprofessionelle. Det styrker dialogen og i sidste ende kvaliteten af den behandling og hjælp, som borgeren modtager.

Den øgede digitale tilgængelighed er også en gevinst for de pårørende. Hvis borgeren giver lov, kan de pårørende ved hjælp af app’en få mulighed for at kunne se aftaler og få overblik over relevant viden om deres næres sundhed og aktuelle behandling. Pårørende skal ligeledes kunne deltage i konsultationer over afstand via video. På den måde bruger vi de digitale muligheder til at hjælpe de pårørende med at kunne tage hånd om deres nære på en langt nemmere og mere tilgængelig måde. Det skaber tryghed og kvalitet.

Det skal være slut med, at borgerne ikke kan finde ud af, hvor de skal gå hen, og hvad de skal gøre, når der opstår et sundhedsrelateret behov. Og det skal være slut med, at rollen som pårørende er et fuldtids projektlederjob.

Vi ønsker et digitalt paradigmeskifte, som gør sundhedsvæsenet mere trygt, nært og nemt at gå til.

danske regioners sundhedsudspil

Trygt, nært og nemt

På vores tema-side om Danske Regioners sundhedsudspil "Trygt, nært og nemt" kan du få et samlet overblik over, hvilke konkrete initiativer, vi har præsenteret som løsninger til at løfte Danmarks sundhedsvæsen ind i fremtiden. 

fakta om sundhedsvæsen

Hvad er op og ned i debatten om regionerne?

Der er rejst en debat om hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid. Her kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten.

relaterede nyheder

Kontakt