Gå til indhold

Regionerne udvider indsatsen for rent drikkevand

Regionerne optrapper nu arbejdet for at sikre rent drikkevand i hanerne i hele Danmark. Det sker med et markant bedre våben i jagten på pesticider i grundvandet, så der fremover kan analyseres for hele 238 pesticider.

For at sikre rent vand i borgernes vandhaner udvider Danske Regioner nu listen over, hvilke stoffer der analyseres for i forbindelse med forureningsundersøgelser ved pesticidpunktkilder. Indtil nu er der blevet analyseret for cirka 40 pesticider, men fremover vil regionernes vandprøver blive undersøgt for i alt 238 pesticidrester.

 

Der er tale om en klar udvidelse af pesticidlisten til gavn for drikkevandet og dermed borgernes sundhed.

- Som borger i det her land har vi en naturlig forventning om, at vi har rent drikkevand. Derfor er vores udvidede jagt på de giftige pesticider rigtig godt nyt for os alle sammen. Med den nye liste tager vi store skridt for at komme forureningen af vores grundvand til livs, siger Heino Knudsen, der er formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

Regionernes analysepakke er samtidig grundlaget for den nye anbefaling fra vandpanelet om at screene grundvandet for flere pesticidstoffer. Vandpanelets anbefaling indgår i den tillægsaftale til pesticidstrategien, som blev offentliggjort 11. januar. Samtidig får Danske Regioner fremover fast plads i Vandpanelet.

Bedre mulighed for at vurdere risiko

Den nye analysepakke skal bruges ved regionernes undersøgelser af grundvandet ved punktkilder, for eksempel ved vaskepladser i landbruget og på maskinstationer, hvor der kan være spildt pesticider. På den måde opnår regionerne et mere fuldstændigt billede af grundvandsforureningerne, og det bliver mere sikkert at sige noget om risikoen for, at en påvist forurening ved en punktkilde kan ende i en drikkevandsforsyning og dermed i vandhanerne hjemme hos borgerne.

- Man kan ved en forureningsundersøgelse kun påvise de pesticider, som er indeholdt i analysepakken, og derfor er analysepakkens sammensætning helt afgørende for, hvad man kan finde. Det er derfor vigtigt for kvaliteten af vores grundvand, at pakken indeholder alle de sporbare pesticider, vi kan måle for, og som potentielt kan udgøre en risiko, siger Heino Knudsen.

Baggrund:

Der er gennem de seneste år fundet pesticidrester i vandværksboringer, som der aldrig har været analyseret for tidligere. Desuden har regionernes analysepakker kun indeholdt pesticider, som var godkendt op til 2001. Sammen med Miljøstyrelsen vedtog Danske Regioner derfor en modernisering af analyseprogrammerne.

Siden har en specialistgruppe under de fem regioner sammen med Miljøstyrelsen og GEUS arbejdet med at gennemgå alle de pesticider, som har været brugt i Danmark siden 1956 for at udvælge relevante grundvandstruende pesticider til det nye analyseprogram.

Der er på den måde udpeget 350 pesticider og nedbrydningsprodukter, som vil kunne udgøre en væsentlig grundvandsrisiko, hvis stofferne spildes på jorden. Det har dog ikke været muligt for laboratorierne at udvikle analyser for alle 350 grundvandstruende stoffer på én gang.

Det bliver miljølaboratoriet Agrolab, der skal udføre analyser af vandprøverne fra de fem regioner. Der er i første omgang tale om en forsøgsperiode, hvorefter resultaterne skal evalueres.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8183
M: 2399 2372
E: bvi@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Lokale klimatiltag spiller en nøglerolle for den grønne omstilling

Klimaalliancen er et stærkt eksempel på, hvordan kommuner og regioner samarbejder om at implementere lokale klimahandlingsplaner. De lokale tiltag betyder noget for hele landets klimaindsats, skriver Mads Duedahl m.fl. i et debatindlæg i Altinget.

Læs mere

Regioner klar med forslag til kampen mod PFAS

Klar prioritering af den kæmpe opgave, som kampen mod PFAS er. Og skabelse af én samlet indgang, hvor borgerne let kan finde de informationer, de har brug for om PFAS. Det anbefaler Danske Regioner i deres udspil til regeringens nationale PFAS-handlingsplan.

Læs mere

Ny aftale mellem regionerne skal sikre råstoffer til hele landet

Regionerne har netop besluttet at indlede et tættere samarbejde om at sikre forsyningen med sand, grus og sten til byggeri og anlæg af infrastruktur på tværs af regionsgrænserne. Samarbejdet skal baseres på en række analyser for at vise, hvad der er brug for. Fremover vil de fem regioner samarbejde om, at de nye råstofplaner tilsammen dækker det indenlandske behov for råstoffer.

Læs mere

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

Læs mere