Gå til indhold

Økonomisk løft af sundhedsvæsenet går til stigende medicinudgifter

Midlerne fra Økonomiaftalen 2018 dækker kun lige de stigende udgifter til medicin, viser en opgørelse fra Amgros.

482 millioner kroner. Så meget steg regionernes udgifter i 2018 til sygehusmedicin indkøbt via Amgros, der køber medicin til regionernes hospitaler.

Den ekstra udgift på 482 millioner kroner svarer til en stigning på 5,7 procent og betyder, at de 500 millioner kroner, som regionerne fik med Økonomiaftalen 2018, lige akkurat dækker udgifterne til medicin, og dermed ikke er brugt til et generelt løft af sundhedsvæsenet.

- Vi har igen i 2018 set en stor stigning i udgifterne til sygehusmedicin. Det er rigtig godt for patienterne, at de har fået gavn af behandlingen med medicinen. Når vi om ikke så lang tid ser regnskaberne for regionerne, har jeg, på trods af udviklingen på medicinområdet, en klar forventning om, at vi i regionerne samlet set har overholdt budgetterne for 2018. Dermed har regionerne også taget et stort ansvar for at få pengene til at slå til, samtidig med at vi har udviklet vores sundhedsvæsen i den rigtige retning. På 2/3 af indikatorerne under de nationale mål har vi forbedret os i regionerne og på ca. halvdelen har vi oven i købet mindsket de regionale forskelle, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Det er fortsat lægemidler til behandling af forskellige former kræft, der trækker udgifterne op, for eksempel de nye immunterapeutiske lægemidler, som mange kræftpatienter har haft gavn af.

Udgifterne er siden 2007 og frem til 2017 årligt vokset med 446 millioner kroner, så 2018 er ikke et usædvanligt år, og stigningen var forventet af Danske Regioner.

- Vi arbejder konstant på at forbedre alle dele af sundhedsvæsenet, og det er helt afgørende, at vi meget konkret forholder os til udviklingen i medicinudgifterne, da de har stor betydning for, hvad vi har til at prioritere til andre dele af sundhedsvæsenet. Vi ser lige nu en stigning i den ældre del af befolkningen, som typisk har mere brug for hjælp i vores sundhedsvæsen, siger Stephanie Lose.

På trods af væksten i udgifterne har regionerne i 2018 opnået million-besparelser på indkøbene, da der har været patentudløb på flere store lægemidler. Det vil sige, at nogle lægemidler bliver væsentlig billigere, mens der kommer nye produkter på markedet også.

Fakta

  • Sygehusmedicin indkøbt via Amgros tegner sig for 95 procent af regionernes samlede udgifter til sygehusmedicin. Den samlede udgift kan dermed ændre sig en anelse, når de endelige regnskaber offentliggøres senere på året.

udgiftstigning på medicin i 2018
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Jeppe Hedegaard Munck, seniorkonsulent/teamleder
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
T: 3529 8285
M: 4020 2107
E: jhm@regioner.dk

 

Søren Rasmussen, Presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder