Gå til indhold

Akutberedskab

Patienters tilfredshed med helikopterhjælp er helt i top

Ny undersøgelse af tilfredsheden blandt de patienter, der får hjælp med akutlægehelikopter, viser, at de er yderst tilfredse og føler sig trygge i hænderne på helikoptermandskabet.

En rask mand i sin bedste alder bliver pludselig fjern og derefter livløs. Han har fået et hjertestop. Hustru og søn ringer straks 1-1-2 og begynder at give hjertemassage. Da ambulancen kort efter ankommer, får manden stød med en hjertestarter. Der kommer gang i hjertet, men hans tilstand er fortsat kritisk. Helikopteren er i mellemtiden landet tæt på mandens hjem, og lægen vælger at lægge ham i kunstig koma. Han flyves til hjertecentret på Odense Universitetshospital og får her en grundig undersøgelse og behandling. Seks uger senere er manden tilbage på arbejde på fuld tid.

Patientfortællingen er hentet fra Akutlægehelikopterens årsrapport 2018, som netop er offentliggjort. Den er et eksempel på et forløb, hvor patienten får god hjælp på stedet fra såvel familien som ambulancereddere og helikopterlæge. Suppleret med hurtig helikoptertransport til hospitalet, får han de bedste mulige vilkår for at overleve uden mén. Historien giver formentlig en del af forklaringen på den markant høje tilfredshed, som fremgår af en ny patienttilfredshedsundersøgelse for akutlægehelikopterne.

Taknemmelige patienter

I en spørgeskemaundersøgelse med 642 patienter, som er fløjet med akutlægehelikopter, svarer ikke mindre end 100 procent af patienterne, at deres samlede indtryk er positivt. 93 procent har et "meget godt" indtryk og 7 procent svarer "godt". Patienttilfredshedsundersøgelsen er gennemført af forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland. 30 patienter er desuden blevet interviewet, og generelt er der stor taknemmelighed blandt patienterne og mange, der gerne vil takke og rose helikopterbesætningens indsats.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, glæder sig over den høje tilfredshed.

- Helikopterne bidrager til, at folk i tyndtbefolkede egne også får hurtig og kompetent hjælp, siger hun og fortsætter: - Det er måske ikke så overraskende, at patienterne sætter stor pris på den højt specialiserede hjælp, som akutlægehelikopterne bidrager til. Men patienterne siger også, at de føler sig mødt med respekt og omsorg. Det er virkelig et skulderklap til de ansatte, for det er værdier, vi alle gerne vil kendetegnes for.

Bedre kommunikationen med patienter og pårørende

Resultaterne fra den nye undersøgelse flugter generelt med den seneste undersøgelse fra 2015, hvor ordningen kun havde været i drift et års tid. Der er dog enkelte områder, hvor der er sket en mindre, men positiv udvikling. Det gælder spørgsmål om, hvorvidt helikopterlægen bruger et sprog, der er til at forstå, og om patienten bliver forberedt på, hvad der skal ske under flyvningen.

At kommunikationen med patienterne har fået et løft er næppe tilfældigt, forklarer Troels Martin Hansen, som er ledende overlæge for akutlægehelikopterne.

- Efter sidste undersøgelse valgte vi at fokusere på, hvordan vi kan blive bedre til at forberede patienten på, hvad der skal ske under flyvningen og hvordan mandskabet kommunikerer bedst muligt med patienter og pårørende i de kritiske situationer, siger han.

To helikopterreddere sidder klar i helikopteren der er på vej ud på flyvning

Fotograf: Joachim Rode

Fakta om hjælpen med helikopterne

  • Patienttilfredshedsundersøgelsen omfatter 642 patienter, hvoraf 510 svarende til 79 procent har svaret. Patienter, der ikke var ved bevidsthed, og patienter under 18 år har ikke deltaget i undersøgelsen.
  • I 2018 har de tre akutlægehelikoptere fløjet i alt 3989 missioner.
  • De grupper, som blev fløjet til behandling var især patienter med hjerte-/karsygdom (44 procent), neurologisk sygdom (20 procent) og tilskadekomne med traumer (18 procent).
  • Mange af flyvningerne går til kritisk syge og tilskadekomne i landets yderområder, blandt andet til kommunerne i det vestlige Jylland, øerne og de syd- og vestlige kommuner på Sjælland.
  • Akutlægehelikopterne drives af regionerne og alle helikoptere kan operere på tværs af landet.
  • De tre helikoptere, som var aktive i 2018, har baser i Skive, Ringsted og Billund.
  • Med Finanslovsaftalen for 2018 blev det besluttet at udvide ordningen med en fjerde helikopter fra januar 2019, som har base i Aalborg Lufthavn, indtil en base ved Saltum i Jammerbugt Kommune er klar i 2020.

Læs mere:

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere