Gå til indhold

Sundhedsinnovation

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Debatindlæg af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og Lars Frelle-Petersen, direktør i DI, bragt i Avisen Danmark d. 19. juni 2019

Allerede i dag kan du få behandling for angst ved hjælp af virtual reality-briller. Og du kan trygt lade dig operere af en robot. Anvender vi de nye teknologier rigtigt, kan vi forebygge og behandle bedre, og vi kan nå flere og mere end nogensinde før. Vi kan skabe enklere og mere sammenhængende arbejdsgange i sundhedssektoren og lade teknologi klare både de rutinemæssige og komplekse opgaver, så de sundhedsfaglige medarbejdere kan bruge mere tid, der hvor der er behov - sammen med patienterne.

Stephanie Lose og Lars Frelle Petersen med citat om samarbejde i innovation giver bedre behovsafdækning for borgeren


Men for at vi når derhen, er det nødvendigt, at vi sammen satser stort. Og det haster. Presset på det eksisterende sundhedsvæsen stiger i takt med, at befolkningen bliver ældre, og borgerne forventninger til sundhedsvæsenet stiger. Derfor skal vi langt hurtigere kunne vælge og udbrede de bedste innovative løsninger, som giver størst værdi for danskernes sundhed. Vi ved også, at den måde vi leverer sundhed på i dag, vil ændre sig i fremtiden. Derfor skal vi nytænke den måde, vi forebygger, diagnosticerer, behandler og genoptræner på. Det er muligt, ved at det danske sundhedsvæsen og den danske sundheds- og techindustri rykker tættere sammen og satser på at styrke og udvikle HealthTech-området. Det gør Danske Regioner og Dansk Industri nu med et samarbejde, der skal sikre, at vi udnytter potentialet i nye sundhedsteknologiske løsninger til forbedring af sundheden. Vi giver ikke blot hinanden et løfte om samarbejde, vi vil sætte scenen for en bredere HealthTech-satsning. Det kan vi ikke gøre alene. Vores ambitioner er, at mange kræfter vil bidrage til den omstilling, vi er i gang med. Vidensinstitutioner, organisationer, virksomheder – store som små, investerings- og innovationsmiljøer, fonde, den offentlige sektor og gerne nogen, vi slet ikke kender endnu.

Ved at samarbejde om innovation på tværs af idérige klinikere, forskere, universitetsmiljøer, startups og den etablerede tech-branche kan vi møde borgernes behov og krav til nye digitale sundhedsløsninger. Vi kan styrke de eksisterende digitale kompetencer og tiltrække den nødvendige nye arbejdskraft og kapital. Vi kan gøre Danmark til den førende nation for udvikling af fremtidens HealthTech-løsninger.

Første skridt på vejen er, at vi skaber større synlighed om, hvor HealthTech kan være med til at løse de store udfordringer, vi står overfor i sundhedssektoren i Danmark. Og hvor der kan skabes endnu mere værdi for borgerne, samfundet og sundheden. På den måde kan vi bidrage til at skabe de bedst mulige rammer og tiltrække de rette kompetencer, så vi kan videreudvikle området.

Derfor vil vi holde et Health Tech Summit 2020 og etablere et HealthTech inkubations- og investeringsprogram, som skal bidrage med innovationskraft og tiltrække langsigtede investeringer fra ind- og udland til udvikling af healthtech.

Vi vil også gøre det lettere at omsætte gode idéer til nye konkrete løsninger ved at skabe et større overblik over og lettere adgang til viden. Det har klinikere, virksomheder og universiteter brug for, så de ved, hvor de skal gå hen, når de vil udvikle og sætte strøm til de bedste ideer. Her skal regionale datastøttecentre, en slags vidensbanker, give hjælp til at koble data og analysere på tværs samt nemt og sikkert søge på tværs af sundhedsvæsnets datakilder via et nyt digitalt datalandkort. I den forbindelse er det også afgørende, at vi bliver langt bedre til at udnytte de mange data om vores sundhed, som sundhedsvæsenet indsamler og som vi i stigende grad selv akkumulerer eksempelvis via vores smartphone.

I Danmark er vi rigtig stærke til at registrere de mange sundhedsdata, men for at de også opnår værdi, er det helt centralt at vi bliver bedre til at sætte dem i spil. Vi vil derfor se på muligheden for i højere grad at bruge sundhedsdata til udvikling af bedre behandling, f.eks. de borgerdata, som opsamles via wearables. Det skal naturligvis ske på en sikker og ansvarlig måde.

Samtidigt skal det stå klart, hvilke centrale udfordringer sundhedsvæsenet har i dag og i morgen. Det skal et nyt innovationsprogram bidrage til, så startups og private virksomheder kan byde ind med løsninger. Disse indsatser skal være med til at sikre, at vi udvikler og spreder de løsninger, hvor vi får størst værdi retur og at vi sætter ind de rette steder f.eks. indenfor hjemmebehandling, psykiatrien, sikkerhed og mestring af egen sundhed.

Vil vi i Danmark styrke vores position i forhold til udlandet og have indflydelse på hvilke sundhedsløsninger, der tilbydes borgere og patienter, skal vi for alvor satse på udvikling og innovation af HealthTech-løsninger tværs af sundhedsvæsen og sundhedsindustri. Danske Regioner og Dansk Industri inviterer derfor til bredt samarbejde på tværs af landet, sektorer og faggrænser. Vi glæder os til at tænke nyt sammen til gavn for patienterne og Danmark.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Sine Mainz, konsulent
Team Digitalisering og Teknologi
M: 6124 2579
E: sim@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Johanne Flowers Parning, konsulent
RSI - Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation
M: 5198 5578
T:
3529 8247 
E: jfp@regioner.dk

 

 

Relaterede nyheder

Læs mere