Gå til indhold

Udredningsretten overholdes for en større andel hjertepatienter

En stigende andel hjertepatienter bliver udredt inden for de 30 dage, som de har krav på.

Personalet på de danske hjerteafdelinger sørger i stigende grad for, at udredningen af deres patienter sker inden for de 30 kalenderdage, som patienterne har krav på, hvis det er fagligt muligt.

Nye monitoreringstal på hjerteområdet viser nemlig, at regionerne har overholdt udredningsretten i 77 procent af forløbene i tredje kvartal i 2018. Det er en fremgang på fire procentpoint sammenlignet med kvartalet før.

-Det er godt nyt for vores mange hjertepatienter, som har krav på hurtig udredning og god behandling. Vi gør meget for at overholde udredningsretten, og det er noget, vi har fokus på både i sygehusledelserne, men også ude på de enkelte afdelinger. Tallene viser, at vi ikke er i mål endnu, men jeg er glad for, at det går den rigtige vej, siger Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner.

For at flere patienter med ikke livstruende hjertesygdomme skal blive udredt til tiden, samarbejder regionerne på tværs af landet. Det skal sikre, at den samlede kapacitet ude på hospitalerne bliver anvendt bedst muligt, og så arbejder de enkelte regioner også med tiltag, der skal bidrage til hurtigere udredning og kortere ventetider, inden for regionens egne grænser.

-Vi er alle sammen enige om, at den positive udvikling skal fortsætte. Det er med til at give ro hos patienterne, hvis de hurtigt får vished om, hvad de fejler og hvordan de kan hjælpes, så det arbejder vores personale hårdt på hver eneste dag, siger Ulla Astman.

De nye tal fra Sundhedsstyrelsen dækker over hjertepatienter med ikke-livstruende sygdomme. Patienter med livstruende hjertesygdom er omfattet af reglerne om maksimale ventetider, der har til formål at sikre de sygeste patienter endnu hurtigere udredning og behandling. Regionerne overholdt i 2018 disse rettigheder for alle hjertepatienter, med undtagelse af én patient.

Behandlingen af hjertesygdomme er i de seneste år blevet forbedret markant, og Danmark ligger nu internationalt med helt i front. I dag dør halvt så mange af hjertesygdomme, som for 24 år siden, og på 10 år har Danmark tredoblet overlevelsen efter et hjertestop uden for hospitalet.

 

Fakta

  • Patienter har ret til et tilbud om at blive udredt indenfor 30 dage, når de henvises til et hospital. Nogle gange er det ikke lægefagligt muligt at afklare, hvad patienten fejler inden for 30 dage. Samtidig foretrækker en del patienter at komme til på et bestemt hospital – også selvom ventetiden der kan være længere end de 30 dage. Udredningsretten betyder altså ikke, at alle patienter skal udredes inden for 30 dage – men de skal have tilbuddet om at blive det, hvis det er fagligt muligt.

  • Hvis der ikke er plads på det hospital, som patienten er henvist til, giver regionen patienten tilbud om udredning på et andet hospital. Kan regionen ikke det, har patienten ret til at vælge udredning på et privat hospital - det såkaldte udvidede frie sygehusvalg. Retten gælder både psykiske og somatiske sygdomme.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Line Møller Rasmussen, Konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8227
M: 2714 3851
E: lmr@regioner.dk

Søren Rasmussen, Presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder