Gå til indhold

Miljø

Naboer til grusgrave skal kunne få erstatning

Er du nabo til en grusgrav, skal du kunne få kompensation, hvis dit hus falder i værdi - uanset om du vil sælge eller ej. Sådan lyder opfordringen fra Danske Regioner til miljøminister Lea Wermelin. "Det er på tide, at naboer til grusgrave får samme vilkår som naboer til vindmøller og solceller", siger miljøudvalgsformand i Danske Regioner, Heino Knudsen.

De fleste kan nok forestille sig det: At være nabo til en grusgrav kan indebære gener som f.eks. støj, støv og rystelser. Det kan betyde, at ens hus mister værdi og bliver sværere at sælge.

Derfor opfordrer Danske Regioner nu miljøminister Lea Wermelin til at etablere en ordning, så borgere, der bliver nabo til en grusgrav, kan få kompensation eller opkøbt deres hus, hvis de står i en udsat situation. Kompensationen skal betales af den virksomhed, der står for indvindingen i grusgraven.

I dag findes der lignende ordninger for naboer til vindmøller og solcelleanlæg. Derfor er det også på tide, at borgere med en grusgrav som nabo får samme vilkår, lyder det fra formand for Danske Regioners udvalg for miljø og råstoffer, Heino Knudsen:

- Når vi laver regionale planer for placeringen af grusgrave, tager vi hensyn til både miljøet, efterspørgslen på råstoffer og ikke mindst hensynet til de folk, der bor i nærheden, siger Heino Knudsen og fortsætter:

- Desværre kan vi ikke undgå, at der er borgere, der vil kunne mærke det, når der flytter en grusgrav ind ved siden af. Derfor er det også helt rimeligt, hvis man kompenseres af de virksomheder, der profiterer af at kunne grave grus op i ens baghave.

Udsigt til flere grusgrave tæt på beboede områder

En kompensationsordning skal dog ikke stå alene. Allerede i dag arbejder regionerne aktivt med at beskytte naboer til grusgrave. For eksempel stiller man krav om nabohensyn til de virksomheder, der indvinder råstofferne, ligesom grusgravene placeres så langt fra beboelse som muligt.

Det er dog desværre ikke altid nok til at forhindre, at naboernes ejendomme taber værdi. Samtidig vil det fremover blive nødvendigt at grave tættere på beboede områder, da råstofforbruget stiger, og råstofferne samtidig er på vej til at slippe op. Derfor vil en ordning, der beskytter de berørte borgere, være rettidig omhu, mener Heino Knudsen. 

- I regionerne gør vi i dag alt, hvad vi kan, for at borgerne ikke oplever gener i deres hverdag, når de bliver naboer til en grusgrav, siger Heino Knudsen og afslutter:

- Men i den nuværende situation kan vi desværre ikke undgå, at der er danskere, som vil blive berørt. Jeg håber derfor, at ministeren vil lytte til os og hurtigst muligt få etableret en ordning, så de mennesker, der bliver ramt, kan få en ordentlig erstatning.

Fakta

  • Det er regionerne, der har ansvaret for at lave råstofplaner, hvor placeringen af graveområder (grus, sten og sand) i regionen bliver bestemt. De seneste planer er fra 2016 og der skal laves nye i 2020.

  • I Danmark er der i dag omkring 500 graveområder. De fylder i alt 44.930 hektarer/449 km2, hvilket svarer til ca. 63.000 fodboldbaner. Til sammenligning er Falster 513 km2 og Mors 360 km2.

  • Råstofforbruget i Danmark forventes at stige fra 29 mio. m3 i 2016 til 45 m3 i 2040.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder