Gå til indhold

Regionerne overholder igen budgetterne

Danmarks Statistik offentliggør nu regnskabet for året 2019. Endnu engang viser regionerne økonomisk ansvarlighed og holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer.

Regionerne har endnu engang været gode til at styre økonomien, og budgetterne overholdes på både udgifter til sundhed og regional udvikling.

Det samlede udgiftsniveau til sundhed var sidste år på 114,4 mia. kr. Dermed lander udgifterne til sundhed på 0,16 procent under det budgetterede niveau for 2019. Her er midlerne gået til for eksempel løn til personale, medicin og nye behandlinger til patienterne.

Det er ikke mindst på grund af et tæt samarbejde på tværs af regionerne, at udgifterne endnu engang holder sig inden for rammen. Regionerne har taget ansvaret for og er lykkes med, at få pengene til at passe, siger Stephanie Lose:

- Jeg er glad for, at vi igen i år kan præsentere regnskaber, der viser, at vi har godt styr på at overholde de økonomiske rammer. Samtidigt har regionerne undervejs i regnskabsåret for 2019 udviklet sundhedsvæsenet på mange områder som for eksempel ved at tilbyde nye behandlinger, effektive arbejdsgange og digitale løsninger, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Regional udvikling overholder også rammen

Også indenfor regional udvikling har regionerne sikret sig balancerede regnskaber. Regnskabet for 2019 ligger på kun 0,01 pct. under det budgetterede niveau. Det er midler, der gik til blandt andet kollektiv trafik, miljø, klima og håndtering af jordforurening.

- Vi har brugt, de midler, der var afsat og prioriteret penge til at udvikle nære, grønne løsninger til borgerne i alle regioner, siger Stephanie Lose.

Læs mere

- Regionernes regnskaber for 2019 (Danmarks Statistik)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Valentin Thyge Egeberg, Konsulent
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
M: 3142 1712
E: ste@regioner.dk

Emma Lindegaard, Presserådgiver
Kommunikation
M: 2119 9862
E: eli@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Danske Regioner ønsker styringsredskaber og medicingaranti for at sikre sundhedsvæsenets økonomi mod medicinudgifter på himmelflugt

Udgifterne til tilskudsmedicin steg med 1,4 milliarder kroner i 2023, og de stigende udgifter har store konsekvenser for regionernes samlede økonomi. Flere styringsredskaber og en medicingaranti kan sikre, at store udgiftsstigninger ikke slår bunden ud af sundhedsvæsenet.

Læs mere

Debat: Skalering skal sikre, at dansk sundhedsinnovation når sit fulde potentiale

Hvordan gør vi innovation til en kerneopgave i sundhedsvæsenet? Det spørgsmål tager konferencen 'Sund Skalering' d. 12. marts blandt andet fat på. Adam Wolf m.fl. skriver i anledning af konferencen et debatindlæg om vigtigheden af skalering af dansk sundhedsinnovation.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere

Debat: Det skal være slut med sektorgrænser og kassetænkning

Danske Regioner vil reformere sundhedsvæsenet, så ansvar og økonomi for den samlede kæde af sundhedsydelser samles under én aktør. Bliver det til virkelighed, kan vi sige goddag til et bæredygtigt sundhedsvæsen og farvel til sektorgrænser, kassetænkning og opdelt lovgivning.

Læs mere