Gå til indhold

Sundhed

Flere obduktioner kan betyde, at familie-medlemmer til afdøde undgår tidlig død

Flere kan nu blive obduceret, hvilket kan hjælpe deres pårørende. Tilbuddet kommer efter at Danske Regioner har indgået aftale om flere obduktioner med landets tre retsmedicinske institutter. Målet er at fastslå, om pludselige dødsfald skyldes arvelige sygdomme, der kan forebygges. - På den måde kan sundhedsvæsenet hjælpe fx børn af afdøde, så de undgår at dø før tid, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Én af dem, der i dag er glad for, at kende til baggrunden for moderens pludselig død, er Priscilla Kjær Wind. Hendes mor faldt om som 38-årig og døde med hjerteproblemer. Priscilla var kun 14 år gammel og led store afsavn. Da hun blev tilbudt en undersøgelse af sit eget hjerte, stod det klart, at moderens død skyldtes syndromet ”Langt QT” som er arveligt. Lidelsen betyder, at hjertet kan blive elektriske ustabilt, og Priscilla tager derfor forbyggende piller mod sygdommen.

- Jeg har i dag to små piger på 3 og 5 år, og de skal ikke miste mig i en tidlig alder, ligesom jeg mistede min mor tidligt, siger Priscilla. Hendes døtres hjerter tjekkes med jævne mellemrum for, om de også udvikler tegn på sygdommen, og det giver en vis tryghed.

- Det var et tilfælde, at vi fandt ud af, at vi har den her arvelige lidelse, og det glæder mig, at flere andre nu kan få hjælp i tide, så de ikke risikerer tidlig død ligesom deres forældre, siger Priscilla, der er 32 år gammel og bor i Slagelse.
-Noget af det værst tænkelige er at miste en far eller mor, tilføjer hun.

 

150 årlige obduktioner af uventede dødsfald

Danske Regionerne vurderer, at omkring 150 borgere vil blive obduceret årligt på de retsmedicinske institutter, som følge af den nye aftale. Det er pårørende til afdøde, der ud fra en lægelig betragtning dør uventet, pludseligt og typisk før de bliver 50 år gamle, som vil blive tilbudt en obduktion ved retsmedicinsk institut.

I en del af tilfældene skyldes dødsfaldene uopdagede hjertefejl, som kan være arvelige, som i Priscillas tilfælde. Med forebyggelse og behandling vil fx børn og børnebørn af de afdøde kunne undgå selv at dø i en tidlig alder ligesom deres mor eller far eller bedsteforældre. Det er uklart, hvor mange tidlige dødsfald, der kan undgås blandt slægtninge, men normalt ved obduktioner hvor man ikke kan finde en sikker dødsårsag ved obduktionen, så vil man efterfølgende i 40 procent af familierne finde arvelige sygdomme ved yderligere klinisk og genetiske arvelighedsundersøgelser. Disse sygdomme kan man forebygge, når man finder dem.

En gevinst for pårørende

Obduktionerne på de retsmedicinske institutter er blevet muliggjort i kraft af ny lovgivning på Christiansborg, og udgiften ventes at blive godt 5 mio. kr. på landsplan årligt.

- I det lange løb ser vi det som en gevinst, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

- Pårørende vil i mange tilfælde kunne undgå funktionsnedsættelser og hjælp udefra, og i værste fald tidlig død. Der kan typisk være tale om dødsfald blandt borgere i en alder, hvor de f.eks. lige har stiftet familie og er forsørgere. Vi vil gerne i endnu højere grad forebygge disse tragiske situationer. De har store private omkostninger for borgerne, og med obduktionerne vil vi kunne spare unødige bekymringer hos familierne samt omfattende og samfundsmæssigt dyre udredningsforløb siger Stephanie Lose.

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere