Gå til indhold

Et samlet sundhedsvæsen efterlyser politisk handling

I et fælles brev til Sundhedsministeren opfordrer Sygehussamarbejdet, KL, Danske Regioner og PLO til politisk handling fra regeringen. Der er behov for en afklaring af sundhedsvæsenets fremtidige udvikling, og både arbejdsgivere og medarbejdere venter på at komme i gang.

Sundhedsvæsenets udvikling har været diskuteret i årevis, men endnu er der ikke fundet en samlet og holdbar løsning. Regeringen har taget flere gode initiativer, men der mangler stadig en plan for det samlede sundhedsvæsen. Den bør komme snart, mener både medarbejdere og arbejdsgivere i sundhedsvæsenet.

Fredag den 7. februar sendte Sygehussamarbejdet, KL, Danske Regioner og PLO et fælles brev til sundhedsministeren med en opfordring til at komme i gang. Med brevet følger også en række fælles anbefalinger til den retning, udviklingen bør gå. De omfatter blandt andet en anbefaling om en ambitiøs national plan, der tager stilling til opgaver, kvalitet, finansiering, kapacitet og kompetencer i kommuner, almen praksis og på sygehusene.

En national plan skal blandt andet styrke sammenhængen på tværs af sektorer og sikre faglige standarder og kvalitetskrav til sundhedsydelserne i det nære sundhedsvæsen. Det er nødvendigt, hvis der skal skabes større kvalitet og ensartethed for borgerne. Det er samtidig vigtigt, at der bliver taget stilling til den nødvendige finansiering i forhold til den demografiske udvikling og udviklingen af kvalitet, kapacitet og kompetencer. Det gælder også i forhold til at sikre, at uenigheder om finansiering og silotænkning ikke kommer til at stå i vejen for de gode løsninger.

Sygehussamarbejdet består af Yngre Læger, HK, FOA, Overlægeforeningen og Sundhedskartellet.

Læs mere: 

For yderligere oplysninger:

Sundhedskartellet (otte organisationer)
Mai Brandi Ludvigsen, pressekonsulent i Dansk Sygeplejeråd, 2513 5600.

Yngre Læger
Anne Mejer, pressechef, 2014 4958

Overlægeforeningen
Tine Nørholz, kommunikationsspecialist, 6122 0257

PLO
Jonas Heltberg, kommunikationschef, 2962 4080

FOA
Jens Jørgen Krogh, pressechef, 4022 8513

HK/kommunal
Lene Lundgaard, kommunikationschef, 2371 0907

KL
Line Oxholm, pressechef, 2729 4288

Danske Regioner
Marie Tromborg, pressechef, 2292 3859