Gå til indhold

Udvidet frit sygehusvalg

Ny aftale med privathospitaler og klinikker

Danske Regioner og Sundhed Danmark er blevet enige om en ny toårig aftale, gældende fra 1. september efter at den nuværende aftale udløber med udgangen af august. Den nye aftale har bl.a. fokus på adgang for patienter med handicap, miljø og bæredygtighed, udredning og behandling af flere patientgrupper og et forsøg med online-booking.

- Vi er tilfredse med aftalen, der giver flere patienter mulighed for udredning og behandling. Fx kan de private aflaste det offentlige sundhedsvæsen, så patienter hurtigere kan blive behandlet, hvis de har problemer med migræne, ryg, prostata eller livmoderen, siger Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

- Aftalen sikrer, at flere patienter kan behandles i det private, når der er ventetid i det offentlige. Samtidig er vi glade for, at aftalen sætter fokus på bæredygtig og klima – et område som privathospitaler og klinikker i forvejen arbejder med og har stor interesse i at udbrede endnu mere, siger bestyrelsesformand i Sundhed Danmark, Claus Hovgaard.

Fokus på tilgængelighed, klima og online-booking i aftalen

Parterne er i aftalen blevet enige om, at nye leverandører skal sikre handicap-adgang og -toilet på deres hospitaler og klinikker, mens eksisterende klinikker og hospitaler i aftalen indenfor en rimelig overgangsperiode skal sikre samme faciliteter.

Desuden er der i aftalen enighed om, at privatklinikker og -hospitaler i løbet af efteråret skal redegøre for, hvordan de arbejder med miljø og bæredygtighed. Redegørelserne skal munde ud i et fælles inspirationskatalog med eksempler på gode tiltag fra regioner og privathospitaler, der kan udbredes på tværs af branchen.

Og for at gøre det mere gnidningsfrit at bestille tider er der enighed om, at starte et pilotprojekt op i Region Hovedstaden, så offentligt ansatte patientvejledere kan booke tider direkte hos private leverandører online på vegne af patienterne.

- Vi ser frem til at kunne lette patienternes vej til privathospitalerne ved at tilbyde en online bookingløsning, der gør det nemmere og enklere for visitatorer og patientvejledere at bestille tid direkte hos privathospitalerne, udtaler Claus Hovgaard.

- Med den nye aftale, har vi lagt vægt på både bæredygtighed og kvalitet. Vi sikrer løbende forbedringer i både det offentlige og private regi, og det sker nu bl.a. i kraft af, at borgere med handicaps sikres bedre adgang til de private klinikker og hospitaler, samtidig med at vi tager et skridt i retning af, at bestilling og ændring af tider foretages nemt, hurtigt og overskueligt, siger Karin Friis Bach.

120.000 fik betalt besøg hos private sidste år

Sidste år blev ca. 120.000 patienter udredt og behandlet i privat regi på det offentliges regning. Udgiften for det udvidede og frie sygehusvalg beløb sig til 706 mio. kr.

Antallet af private udredninger og behandlinger flugtede i 2020 et stabilt højt niveau, der har været kendetegnende siden 2015.

Læs mere: