Gå til indhold

Uddannelse

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

En ny lærepladsaftale skal styrke social- og sundhedsuddannelserne, og understøtte at flere vil søge uddannelserne og færdiggøre dem.

Med aftalen sikres, at alle kvalificerede elever, der i 2021 og 2022 søger ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, har en læreplads, når de har afsluttet grundforløbet. Aftalen viderefører endvidere i en femårig periode det høje antal af lærepladser, som kommuner og regioner i 2020 og 2021 har forpligtiget sig til at stille til rådighed for elever på social- og sundhedsuddannelserne. Der er tale om årligt 6.000 lærepladser for assistentelever og 3.000 for hjælperelever frem til og med 2026. Antallet af lærepladser er et minimum, der kan hæves lokalt.

Aftalen har endvidere fokus på at sikre fleksibilitet i tilrettelæggelse af uddannelserne, som matcher lokale forhold for oplæring. Dermed sikres flere oplæringssteder og dermed bedre mulighed for at tilbyde alle kvalificerede en plads i 2021 og 2022. Og man styrker samarbejdet mellem parter og social- og sundhedsskolerne for at nedbringe frafaldet på uddannelserne.

- Gode forhold i plejesektoren er en krumtap i vores velfærdssamfund. Når der kommer flere ældre, skal der også være flere til at tage hånd om dem. Det har vi taget et vigtigt skridt hen imod med denne ekstraordinære indsats og fortsat høje niveau for antal lærepladser. Og vi har givet unge og voksne øget sikkerhed for en læreplads i sektoren, hvis de gennemfører grundforløbet, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Frem til udgangen af 2022 siger vi til alle dem, der er interesseret i uddannelsen som social- og sundhedsassistent: ’Kom bare til os! Der er brug for dig! Vi skal nok sikre, at der er en læreplads.’ Det kommer oveni, at vi ved de seneste to overenskomster også har givet et markant lønløft til området, og vi har øget antallet af lærepladser til uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Alt dette skal sikre, at vi kan give den nødvendige pleje og omsorg til det stigende antal borgere med behov for hjælp i de kommende år, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

- I Danske Regioner er vi meget tilfredse med aftalen, som betyder, at vi kan uddanne flere af de social- og sundhedsassister og -hjælpere, som er en vigtig brik i at sikre fremtidens velfærd. Med aftalen forpligter vi os alle på at nedbringe frafaldet på uddannelserne, og vi indleder et tættere samarbejde mellem regioner, kommuner og skoler om at bruge praktikpladskapaciteten bedst muligt. Det er vigtigt for at sikre arbejdskraften til en fremtid med markant flere ældre, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

- FOA har kæmpet hårdt for en ny praktikpladsaftale, og vi er meget glade for, at det er lykkedes. Det har været vigtigt at lande en aftale, der rækker mange år frem, så flere vælger social- og sundhedsuddannelserne. Et centralt punkt i aftalen er praktikpladsgarantien for alle kvalificerede elever til uddannelsen som social- og sundhedsassistent. Det er et vigtigt skridt. Nu ligger der en stor opgave i at tiltrække eleverne. Det kræver anerkendelse og fortsat udvikling af faget, siger Torben Hollmann, formand for FOA’s social- og sundhedssektor.

Aftalen dækker en 5-årig periode fra 2022 til og med 2026. Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes igen i 2026 for at drøfte lærepladsniveauer efter aftaleperiodens udløb. Aftalearterne ønsker derudover årligt at drøfte udviklingen i søgning til og gennemførelse af social- og sundhedsuddannelserne.

Læs mere om aftalen her:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere