Gå til indhold

Danske Regioner og PLO opsiger aftale om betaling for negative corona-svar

Aftalen om, at læger kan modtage betaling for at sende svar til borgere ved en negativ coronatest, opsiges nu efter fælles ønske

Praktiserende læger har siden juni 2020 kunnet afregne honorar for i særlige tilfælde at sende svar og følge op på mail, når borgere får et negativt corona-testsvar. Aftalen blev indgået for et dække situationer, hvor der har været et opfølgningsbehov fra lægens side, fx hvor lægen har mistanke om covid-19 trods negativt testsvar.

Men Danske Regioner og PLO har nu i fællesskab vurderet, at det er sjældent, at aftalen er relevant. Der er ikke behov for en særlig ydelse for de få tilfælde, hvor lægen alligevel finder behov for at kontakte borgeren. Parterne har derfor i gensidighed besluttet at opsige aftalen om honorering med virkning fra den 10. marts 2021.

Parterne er også i dialog om en tilbagebetaling af nogle af midlerne, men denne del drøftes fortsat.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder