Gå til indhold

Miljø

Borgertip fører til undersøgelser af flere brandøvelsespladser

Danske Regioner offentliggjorde i september en liste over brandøvelsespladser, som skal undersøges nærmere for PFOS-forureninger. Siden da har flere borgere henvendt sig med tip om andre mulige pladser, og regionerne gransker nu, om flere lokaliteter skal med på listen.

Borgere rundt omkring i landet har de seneste måneder kontaktet regioner og kommuner med oplysninger om steder, hvor der kan have været brandøvelsespladser. Det sker, efter at Danske Regioner i september offentliggjorde en liste med 145 lokaliteter, som skal undersøges nærmere for forureninger med stoffet PFOS.

Hver region har fået omkring en håndfuld tip om andre mulige lokaliteter end dem, der står på listen nu. Oplysningerne er typisk kommet ved, at borgere har indmeldt deres kendskab til, hvor der har været udført brandøvelser eller er udspredt brandskum i større eller mindre grad i lokalområdet.

Regionerne sætter stor pris på borgernes engagement i at få kortlagt alle relevante lokaliteter, så mulige forureninger kan opdages. Derfor ser regionerne nu nærmere på borgernes tip og forsøger at få verificeret oplysningerne gennem andre kilder. Hvis det med rimelig sandsynlighed kan fastslås, at der har været en brandøvelsesplads, kommer den med på den samlede liste over pladser, som skal undersøges nærmere.

Det er aftalt, at regionerne indsender en opdateret liste med eventuelt ekstra lokaliteter til Miljøstyrelsen den 15. november. Herefter vil listen blive opdateret en gang i kvartalet, indtil alle tip er undersøgt.

Hvis man som borger kender til et andet sted, hvor der er foretaget brandøvelser oftere end bare en enkelt gang, kan man kontakte den pågældende region og oplyse om det. Vær gerne så specifik som mulig i forhold til placeringen af brandøvelsespladsen.

hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere