Gå til indhold

Miljø

Indsatsen mod pesticidforureninger skal tredobles

I hovedstadsområdet er flere drikkevandsboringer i fare for at lukke, og der er konstateret pesticider i cirka halvdelen af boringerne på landsplan. Antallet af forureninger stiger hele tiden, og det kalder på en ekstra indsats og penge på finansloven, hvis vi skal bevare tilliden til det danske drikkevand fremover.

Af Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer. Bragt i Altinget Miljø den 1. september 2021.

I Dragør Kommune er den lokale indvinding af grundvand så presset af forureninger, at HOFOR overvejer at nedlægge to lokale vandværker. Årsagen er særligt fund af stoffet DMS, der stammer fra pesticider, som tidligere er blevet brugt til at bekæmpe svamp i frugt- og bæravl samt til maling og træbeskyttelse.

I Frederikssund, Gentofte og Gladsaxe har man været nødsaget til at tage drikkevandsboringer ud af drift, fordi man har fundet et for højt niveau af pesticider. Det oplyser Novafos, det andet stor forsyningsselskab i hovedstadsområdet, hvor drikkevandet nu er historisk truet.

Eksemplerne er skræmmende beviser på, at vi ikke længere kan tage det rene danske grundvand og drikkevand for givet. Nye ukendte forureninger dukker hele tiden op, og vi får hele tiden mere viden om stofferne. Forureningerne, som oftest er sket mellem 1960 og 2000, er mobile og flytter sig med tiden nærmere vandværksboringerne. Derfor haster det med at finde og håndtere dem.

Kamp mod tiden

Samlet set har regionerne kendskab til ca. 17.000 jordforureninger, der kan udgøre en risiko for det danske grundvand, og der er konstateret pesticider i ca. halvdelen af vandværkernes drikkevandsboringer.

Regionerne brugte i 2020 45 mio. på pesticidforureninger, og faktisk er to tredjedele af regionernes indsats på jordforureningsområdet rettet mod at sikre grundvandet. Men det er langt fra nok til at løfte opgaven.

Derfor mener vi i Danske Regioner, at der skal sættes 100 mio. kr. ekstra af på årets finanslov til rent drikkevand. Det vil betyde, at regionerne kan tredoble indsatsen over for pesticidforureninger.

Helt konkret kan regionerne for dette beløb undersøge yderligere 1.000 lokaliteter om året. Efter undersøgelser kan det blive til 12 ekstra oprensninger om året. Man kan også sige, at halvdelen af pengene kan bruges til de enormt vigtige indledende undersøgelser, som kan frasortere størstedelen af ejendommene – mens den anden halvdel kan bruges på at rense op, hvor det er helt nødvendigt.

Vi skal bevare tilliden til drikkevandet

Afsættes der penge nu, vil vi med andre ord få mulighed for at komme ”på forkant” med bølgen af pesticider, som rammer de danske drikkevandsboringer. Og vi vil dermed kunne sikre, at tilliden til det gode danske drikkevand bevares.

Derfor må og skal rent drikkevand have allerhøjeste prioritet for os alle sammen nu. Vi håber, at finansministeren og resten af Folketinget lytter, når vi nu klart og tydeligt siger: Grundvand og drikkevand skal prioriteres i dette års finanslov.

Illustration med teksten "100 mio. kroner mere om året til at sikre rent drikkevand"
Relaterede nyheder

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere