Gå til indhold

Lars Gaardhøj: Kære folketing. Tag debatten om en teknologifond for et sundere Danmark

"Handling nu er nødvendig, for der står en kæmpe udfordring og banker på." Sådan skriver 2. næstformand i Danske Regioner om arbejdskraftudfordringen i sundhedsvæsenet og kommer med bud på løsning fra DI og Danske Regioner.

Debatindlæg i Sundhedsmonitor d. 30. august 2022 af Lars Gaardhøj, 2. næstformand i Danske Regioner.

Automatisering og kunstig intelligens er relevante redskaber, som vi skal tage meget mere i brug for at lette arbejdsgange og frigive tid i sundhedsvæsenet for sundhedsvæsenets medarbejdere. Vi vil i virkeligheden mere end det. Mere om det til sidst i indlægget.

Handling nu er nødvendig, for der står en kæmpe udfordring og banker på, blandt andet at vi bliver flere ældre. Mere sygdom følger desværre ofte med, når vi er lykkedes med at opnå højere levealder i Danmark. Og samtidig bliver der færre hænder til at løfte opgaven. Det er demografi.

Kunstig intelligens og automatisering af arbejdsgange for sundhedsmedarbejdere i sundhedsvæsenet gør en forskel for medarbejdere og patienter. Sådan kan vi blandt andet frigive mere tid til det vigtige. Vi er allerede i gang: Alle regionerne bruger i dag de såkaldte RPA-løsninger, som via kunstig intelligens hjælper med at løse de mere rutinemæssige processer i administration og klinik. Frem til november sidste år havde Region Midtjyllands 165 RPA-løsninger eksempelvis sparet regionen for 60.000 arbejdstimer.


Kunstig intelligens kan også spille en rolle indenfor diagnosticering. For eksempel screening for brystkræft, et område der i flere år har haft mangel på medarbejdere. Det kan aflaste medarbejderne og styrke behandlingen. Sådan er det i Region Hovedstaden IA-Mammo-projekt, hvor alle screeningsbilleder før blev vurderet af to speciallæger. Nu er den ene læge byttet ud med kunstig intelligens, for de kvinder, hvor sandsynligheden for kræft af lav. Der er fortsat en læge til stede, den kunstige intelligens står naturligvis ikke alene. Algoritmen undersøgte over 15.000 kvinder for brystkræft i projektets tre første måneder.


Vi skal gøre en indsats for, at flere af den slags gode eksempler og løsninger, som er på hylderne, kommer ud og leve, så de kommer flere til gavn, og så de kan bidrage til at frigøre mere af den arbejdstid, som er så presset i sundhedsvæsenet.

Men vi må også erkende, at arbejdskraftsudfordringen i sundhedsvæsenet er så massiv, at vi ikke udelukkende kan løse den med de nuværende og eksisterende løsninger. Derfor er vi også nødt til at tænke i at udvikle innovative teknologier og digitale veje og nye veje, vi ikke kender endnu. Derfor er Danske Regioner og DI kommet med et forslag om at etablere Teknologifonden for et Sundere Danmark. Her skal vi på tværs af økosystemet sammen sætte massivt ind på at løse den altoverskyggende arbejdskraftsudfordring, der venter Danmark og vores sundhedsvæsen forude.
Så kære Folketing. Tag debatten og kast jer ind i kampen sammen med os. Lad os sammen etablere Teknologifonden for et Sundere Danmark.

Relaterede nyheder

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere