Gå til indhold

Sundhed

På akutafdelingen i Horsens mangler de ingen sygeplejersker

En målrettet indsats for at få sluset nye medarbejdere ind og give sygeplejerskerne medindflydelse på planlægningen af deres vagter har totalt vendt situationen på akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens. Her er alle stillinger besat, og man får endda uopfordrede ansøgninger.

Rundt omkring på de danske hospitaler oplever man i øjeblikket akut mangel på sygeplejersker. Mange siger op, og der kommer kun få ansøgninger til de ubesatte stillinger.

Sådan var det også på akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens i 2021. Men en målrettet indsats for at sluse nye medarbejdere ind - såkaldt onboarding - og langt større medindflydelse på planlægningen af vagter har nu ændret situationen 180 grader. Alle 90 sygeplejerske-stillinger på akutafdelingen er fuldt besat, og det seneste år har afdelingen kun haft en håndfuld opsigelser, hvoraf to senere er vendt tilbage.

Sygeplejefaglig direktør Mette Ringtved fra Regionshospitalet Horsens

Fælles ansvar

Succes’en på akutafdelingen bygger på flere ting. Herunder at give nye medarbejdere den bedst mulige start.

- I stedet for at tale om rekruttering og fastholdelse, taler vi om tiltrækning og tilknytning.

- Vores onboarding-indsats består af flere ting. Dels har vi arbejdet på at skabe sociale relationer og større fælles ansvar i gruppen for at få nye medarbejdere ombord, så der nu i højere grad er fokus på individet fra dag et i forhold til at udnytte både deres personlige og professionelle potentialer. Dels har vi forlænget den periode, hvor nye en tilknyttet en mentor, så det nu kan være op til et år, siger sygeplejefaglig direktør Mette Ringtved, der selv arbejdede som chefsygeplejerske på akutafdelingen indtil i sommer.

Fleksibel vagtplanlægning

Samtidig har man skabt langt mere fleksibilitet omkring sygeplejerskernes vagtplaner.

- Vi har gjort en stor indsats for både at spørge dem, der sagde op, hvorfor de søgte væk, og spørge dem, der var tilbage, hvad der skulle til, for at de blev.

- Det, der blev tydeligt, var, at det ikke så meget handlede om, hvor mange vagter, man havde, men om hvornår vagterne lå placeret, og hvor stor indflydelse, sygeplejerskerne selv havde på planlægningen, siger Mette Ringtved.

Hun tilføjer:

- Ifølge overenskomsten skal sygeplejerskerne kende deres vagtplaner fire uger i forvejen. For at opfylde dette, skal de i princippet aflevere deres ønsker to-tre måneder før, og så langt forud kender kun få deres planer og behov.

Byttecentral

På akutafdelingen afleverer sygeplejerskerne stadig deres ønsker til vagtplanen. Men samtidig har man ansat en fuldtids vagtplanlægger, som ud over at lægge vagtplan også agerer byttecentral. Her kan de ansatte henvende sig til, hvis de har brug for at få byttet en vagt med kort varsel.

- Der er tale om en byttecentral, hvor den fastansatte ikke blot har overblik over de forskellige behov, men også kender alle de forskellige funktioner på afdelingen og de enkelte medarbejderes kompetencer. Derfor kan hun hurtigt se, hvem der kan bytte med hvem.

- Nogle har ment, at det ville føre til kaos, at give vagtplanlægningen fri på den måde, men det er gået stik modsat. Medarbejderne tager endnu større ansvar for at udfylde deres ønskeplaner, end de gjorde før, siger Mette Ringtved.

Uopfordrede ansøgninger

Ud over, at akutafdelingen nu i lang tid har haft alle sygeplejerske-stillinger besat, får de endda uopfordrede ansøgninger.

- Derudover er flere, af de meget få, der har sagt op det seneste år, vendt tilbage. I ét tilfælde måtte vi endda sige nej i første omgang, fordi der ikke var nogen ledige stillinger. Men vedkommende er nu trådt i stedet for en anden medarbejder, der er gået på barsel, siger Mette Ringtved.

Hun er ikke i tvivl om, hvad der skal til, hvis man vil gennemføre en proces som den, akutafdelingen har været igennem:

- Et skifte som her i Horsens kræver en meget synlig ledelse og mod til at ændre tingene i tæt samarbejde med medarbejderne, siger hun.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

 

Michael Madsen, presserådgiver
Kommunikation
M: 2022 5723
E: micma@regioner.dk

eller kontakt pressevagten på 51 51 18 18 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere

Ny aftale skal hjælpe ufrivilligt barnløse med at blive gravide

Nu får enlige og par, som er ramt af ufrivillig barnløshed, bedre hjælp til at blive gravide. Regeringen og Danske Regioner har netop indgået en aftale, som styrker fertilitetsbehandlingen ved at give op til tre ekstra graviditetsforsøg med reagensglasbehandling.

Læs mere