Gå til indhold

Grønnere hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

I foråret lancerede regionerne ”Nordiske Kriterier for mere Bæredygtig Emballage”, der skal få producenter af hospitalsudstyr til at bruge mindre mængder emballage i deres produkter til sundhedsvæsenet. Vi taler om alt fra skalpeller til stetoskoper og senge. Siden slutningen af 2021 har alle fem regioner benyttet kriterierne til indkøb af bl.a. stomiprodukter og skyllevæsker til en kontraktsum, der nu har rundet 900 mio. kroner.

Gøre mere gavn for miljøet på det europæiske marked

Region Nordjylland, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark er gået sammen med repræsentanter fra indkøbsorganisationer på sundhedsområdet i Sverige, Norge, Finland og Island. Disse nordiske lande er i opstartsfasen med at anvende kriterierne. Nu vil Danske Regioner og den danske delegation til Nordisk Råd sikre miljøkriteriernes videre færd ud i Europa. MedicoIndustrien bakker op om initiativet til at tage kontakt til hele det europæiske marked for at opnå større effekt for miljøet. Senest har miljøminister Lea Wermelin og sundhedsminister Magnus Heunicke rost regionernes grønne emballagekriterier for deres potentiale og tilkendegivet, at de vil dele regionernes miljøkriterier i relevante internationale fora i regi af Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen og i relevante nationale fora som Forum for Bæredygtige Indkøb.

Danske Regioner: Utålmodige på miljøets vegne

Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, siger:

- Ved at stille krav i vores udbud, kan vi fremme bæredygtig emballage på hospitalerne. Tak til sundhedsminister Magnus Heunicke og miljøminister Lea Wermelin for at ville dele regionernes miljøkriterier med EU-kommissionen. Miljøet vinder, når flere lande bruger mindre emballage på hospitalerne. Norden er allerede med. På miljøets vegne er jeg utålmodig efter, at flere lande bruger regionernes grønne emballagekriterier.

Delegationen til Nordisk Råd: Kriterierne er grydeklar til Europa

Formand for Delegationen til Nordisk Råd, Bertel Haarder, siger:

- Kriterierne er grydeklare til resten af Europa. Regionernes grønne emballagekriterier er et mønstereksempel på et visionært nordisk samarbejde, som kan gøre en forskel for vores træk på jordens ressourcer. Kriterierne er tiltrængte, da der er tale om ufattelige mængder emballageaffald fra vores hospitaler.

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation er glade for, at medlemmer af regeringen nu engagerer sig i udbredelsen af regionernes grønne emballagekriterier overfor EU-Kommissionen. Anders Kühnau og Bertel Haarder opfordrer regeringen til at samle miljøministre i Norden om opgaven for miljøets skyld.

Kriterierne kan forholdsvis nemt indbygges i udbud
1. Velbeskrevne, standardiserede krav
2. Kan tilpasses markedssituation
3. Bygger på frivillighed

Se kriterierne

Få mere info, hent tosiders faktaark og hent ’Nordiske kriterier for mere bæredygtig emballage til produkter i sundhedssektoren’. På siden er der også et link til engelsk version af kriterierne:

 

Faktaboks

Kriterierne er udviklet af Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland i samarbejde med offentlige indkøbere i Norden, dog er Åland og Grønland ikke med.

Kriterierne er frivillige og sætter en ny retning for leverandører i forhold til at understøtte en udvikling mod mere klima og miljømæssig bæredygtig emballage til produkter i sundhedssektoren. Bæredygtighedsemnerne er at mindske materialespild, designe for genanvendelse og øge indhold af genanvendt materiale eller materiale fra bæredygtige kilder.


Fakta om affaldsmængder

Alene plastdelen af emballage fra indkøb til de danske hospitaler har COWI beregnet til godt 4.000. tons om året. Det svarer til et års plastaffald fra 75.000 husstande – eller en by på størrelse med Sønderborg.

Udbud, hvor emballagekriterierne bliver anvendt:

  • Aftørrings- og lejepapir. Fællesregionalt indkøb i Region Nordjylland
  • Stomiprodukter. Tværoffentligt udbud i Region Midtjylland
  • Infusions og transfusionssæt. Region Syddanmark
  • Knæimplantater. Region Sjælland
  • Produkter til minimal invasiv kirurgi. Region Hovedstaden
  • Skyllevæsker, Fælles Regionalt Indkøb. AMGROS

Se kriterierne:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Læs mere

Relaterede nyheder