Gå til indhold

Arbejdsliv

Kittel er cool

Sygeplejerskerne er en vigtig ressource i sundhedsvæsenet, som det er vigtigt både at kunne rekruttere og fastholde. Flere veje skal føre ind i afdelingerne og tæt på patienterne. Kittel skal være cool, skriver Danske Regioner i et debatindlæg.

Af Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner. Indlægget er baseret på den tale, Stephanie Lose afholdt på Dansk Sygeplejeråds kongres i maj 2022 og bragt i Sundhedsmonitor den 4. juli 2022.

Sygeplejerskerne er en vigtig ressource i sundhedsvæsenet. I et samfund, hvor vi i hastigt stigende tempo bliver flere ældre, har vi brug for alle de hænder og hoveder, vi kan mønstre. Vi står over for en stor udfordring de kommende år, fordi demografien ændrer sig. Frem mod 2040 betyder den demografiske udvikling, at gruppen af 65-79-årige vil vokse med ca. seks procent. Det lyder måske ikke af meget, men den gruppe udgør en tredjedel af de samlede aktiviteter på sygehusene. Altså vil en relativt lille stigning have meget stor betydning.

Faktisk stiger den samlede danske arbejdsstyrke frem mod 2030 kun med ca. 1,6 procent. I Danmark har vi haft væsentlig større stigning af medarbejdere på sundhedsområdet alene de seneste år. Men med en generel mangel på arbejdskraft i Danmark, kan vi ikke forvente, at vi skal kan fortsætte den samme høje vækst i antallet medarbejdere og dermed optage en stadigt stigende del af ungdomsårgangene. Derfor må vi tænke anderledes.

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at arbejde med at styrke og udvikle de regionale arbejdspladser, så vi kan rekruttere og – og måske endnu mere afgørende - fastholde så mange sygeplejersker som muligt. I det arbejde kan og skal vi bygge den arbejdsglæde og motivation, vi ved, vores medarbejdere kommer med. Samtidig er det også vigtigt at løbende justere uddannelsesoptaget efter behovet i sundhedsvæsenet.

Men det imødegår ikke alene udfordringen med, at det samlede samfund kommer til at mangle arbejdskraft. At vi ikke bare kan rekruttere (og fastholde) os ud af den store opgave, der ligger foran os.

Arbejde bedre sammen på tværs

Vi skal indrette os anderledes og løse opgaverne på nye og bedre måder. Arbejde bedre sammen på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne og f.eks. undgå unødvendige indlæggelser. Det betyder ikke, at vi skal ’skubbe’ opgaverne rundt i systemet. Vi skal bruge hinandens kompetencer bedre, så opgavemængden ikke vokser mere end højst nødvendigt. Det indebærer også, at vi bruger digitale løsninger og ny teknologi til at aflaste vores medarbejdere.

Den nødvendige omstilling kræver noget af alle vores medarbejdere. Men det kræver også noget af sygeplejerskerne, der også i fremtiden har en helt central rolle i sundhedsvæsenet med et stort ansvar for at sikre gode og effektive patientforløb, hvor den enkelte patient oplever både højt fagligt specialistniveau og et godt overblik på tværs.

Her skal vi fortsat sikre, at sygeplejerskerne har de nødvendige kompetencer i dybden. Altså i den specialiserede sygepleje. Her har vi et solidt fundament at arbejde videre på med veletablerede karriereveje og specialuddannelser indenfor forskellige faglige områder.

Gode og motiverende karriereveje

Samtidig skal vi finde veje til at skabe gode og motiverende karriereveje til de sygeplejersker, der er gode til at se det samlede sygdomsbillede og ofte har en bred vifte af erfaringer at trække på, så der kan gives endnu bedre sygepleje til patienter med f.eks. alderssvækkelse og komplekse problemstillinger, og så sygeplejerskerne trygt kan navigere patienterne gennem patientforløb på tværs af afdelinger og sektorer. Det handler altså om at skabe veje for sygeplejersker, der ikke nødvendigvis går efter en specialistuddannelse, men som bliver specialister i bredden.

Uanset om man som sygeplejerske vælger at gå den dybt specialiserede vej eller dyrker en bredere vifte af kompetencer, er det vigtigt, at vi skaber karriereveje, der holder sygeplejerskerne tæt på patienten, der netop skal være i fokus. Karrierevejene skal føre ind i afdelinger og tæt på patienterne. Kittel skal være cool. Der skal være endnu stærkere faglig stolthed og prestige i det arbejde, der foregår tæt på patienterne.

Vi har i regionerne et stort ansvar for at være med til at fremtidssikre sundhedsvæsnet. I et samspil mellem politikere, ledere og medarbejdere skal vi sammen udvikle både det sygeplejefaglige område, og vi skal udvikle sundhedsvæsenet på tværs af faggrupper, sektorer og aktører til patienternes bedste.

Kittel er cool illustration