Gå til indhold

Råstoffer

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Der bygges meget i Danmark, og det betyder et stort forbrug af råstoffer som sand, grus og sten. Men råstofferne fornyes ikke og bruges hurtigere, end de kan gendannes. Derfor er det helt nødvendigt, at vi fremover bliver bedre til at genanvende materialer, hvor det kan lade sig gøre.

Det mener regionerne, som i forvejen står for at kortlægge områder, hvor der kan indvindes råstoffer fra naturen. Danske Regioner foreslår derfor, at der igangsættes en landsdækkende kortlægning af eksisterende materialer, som kan genanvendes. Det vil sige en oversigt over bygninger, infrastrukturer mm, der skal rives ned, og hvilke genanvendelige materialer de indeholder.

- Det vil være et stort skridt på vejen mod vores mål om en mere bæredygtig råstofforsyning. En kortlægning af brugte mursten, teglsten eller betonelementer vil dels gøre det lettere for bygherrer at indtænke genanvendelige råstoffer og dels give entreprenører mulighed for at planlægge, hvordan de kan anvende materialerne, siger Mads Duedahl, formand for miljø- og klimaudvalget i Danske Regioner.

Danske Regioner foreslår helt konkret, at man udbreder et nyt prognoseværktøj, som Region Hovedstaden har lavet sammen med to kommuner. Værktøjet viser, hvor mange genbrugsmaterialer der hvert år forventes at blive tilgængeligt i et bestemt område som følge af forventede nedrivninger. Og det har allerede vist sig gavnligt i hovedstadsområdet, hvor det fx er blevet brugt i forbindelse med opførelsen af et nyt rådhus i Høje-Taastrup Kommune.

Regionerne skal gå foran

I dag erstatter genanvendelige råstoffer ca. syv pct. af forbruget af sand, grus og sten, men potentialet skønnes at være 2-3 gange større.

I regionerne arbejder man med at genanvende råstoffer på forskellig vis. I Region Midtjylland har man fx til det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning brugt kalkstabiliseret overskudsjord fra byggeriet under sygehuset i stedet for at køre jorden væk med lastbiler, som man normalt ville gøre.

Og det bør ske flere steder fremover, mener Danske Regioner, der har som målsætning, at offentlige bygherrer skal være med til at drive efterspørgslen fremad.

- Jo mere vi kan udnytte bortgravet jord og materialer som ressource, jo færre råstoffer skal der hentes i naturen. Det vil være rigtig godt for hele vores miljø- og klimaregnskab, og derfor skal vi selvfølgelig gå foran i regionerne, siger Mads Duedahl.

Danske Regioner har samlet sine forslag og gode eksempler på en bæredygtig råstofforsyning i en ny råstofredegørelse, som netop er udkommet:

Læs mere

Taulov
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
M: 23 99 23 72
E: bvi@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mads Duedahl,
1. næstformand, regionsrådsformand
T
M 24 40 24 18
E mads.duedahl@rn.dk
Bestyrelsesmedlem og formand for miljø og klima Mads Duedahl
Relaterede nyheder

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere