Gå til indhold

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Af Anders Kühnau, formand for Danske Regioner. Debatindlægget er bragt i Avisen Danmark d. 25. november 2022.

Avisen Danmark kritiserer i sin leder d. 18/11, at regionerne har to systemer til elektroniske patientjournaler. Det er korrekt, at der er to slags systemer i dag. Med til historien hører også, at regionerne i 2007 overtog 23 systemer og siden har reduceret antallet til to.

Men det er ikke korrekt, at de to systemer ikke kan tale sammen. Sundhedsprofessionelle i samtlige sektorer kan via sundhed.dk slå patienternes helbredsoplysninger fra regionerne op, når det er relevant, så patienterne kan få den rette hjælp. Regionerne deler relevant sundhedsdata fra patienterne, også med almen praksis og kommunerne. Kun fire procent af patientforløbene går i øvrigt på tværs i regionerne, hvorimod over halvdelen af patientforløb bevæger sig mellem hospital, kommune og egen læge. Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet.

Derfor kan man selvfølgelig godt insistere på, at man vil have ét system. Men i omfang svarer det til at ville asfaltere Danmark forfra. Udbudsmateriale, vurderinger, implementering og integrering vil være en omkostningstung og tidskrævende affære midt i, at sundhedsvæsenet er presset, ligesom sundhedsvæsener i resten af Europa.

Ny politisk arbejdsgruppe

Vi siger ikke, at alting er perfekt. Regionerne arbejder gennem Regionernes Sundheds-it (RSI) på at forbedre it-systemerne og anskaffe nye systemer sammen, når det giver mening. Vi har nedsat en ny politisk arbejdsgruppe med regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj, i spidsen. Arbejdsgruppen har fokus på digitalisering og datadeling i sundhedsvæsenet, og sætter som det første fokus på, hvor der er behov for, at vi bliver endnu bedre til at dele data på tværs af regioner og sektorer.

Regionerne samarbejder på tværs

For regionerne udveksler viden, samarbejder og udvikler løsninger på tværs. Vores drivkraft er at gøre tingene bedre, hver for sig – og sammen. Udbredelse og skalering er vigtige politiske fokusområder. Med fælles præhospital journal kan ambulancer hurtigt videresende oplysninger om fx et trafikoffers læsioner til sygehusenes akutmodtagelser, så rette operationshold står klar. Regionernes Fælles Indkøb (RFI) sikrer, at flere og flere af de varer og tjenesteydelser, regionerne indkøber, sker i fællesskab, fra operationsudstyr til ambulancetransport og vinduespudsning, mens vi køber næsten al sygehusmedicin ind fælles via Amgros.

Regionerne finansierer Vælg Klogt, som rydder op i unødige undersøgelser og procedurer, der ikke gavner patienterne. Vi har etableret det uafhængige Medicinrådet, der anbefaler lægemidler til hospitalerne. Og med Behandlingsrådet målretter vi ressourcer og indsatser for mere sundhed for pengene.
Regionerne tager fat på opgaverne og kommer med bud på, hvordan vi kan løse tingene. Vi glæder os til at samarbejde med den kommende regering og folketing om et nært og forebyggende sundhedsvæsen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Læs mere

Relaterede nyheder