Gå til indhold

Sundhedsvæsen

Sundhedsvæsner verden over er ramt af en perfekt storm

Det er ikke kun i Danmark, at det er svært at skaffe arbejdskraft til de offentlige hospitaler, og folk oplever længere ventetider. Det samme gælder en lang række andre lande.

Danmark er ramt af en storm mod sundhedsvæsnet. I kølvandet på covid-19-pandemien er der opstået en akut mangel på blandt andet sygeplejersker på mange offentlige hospitaler. Det har fået ventelisterne til at stige.

I første kvartal 2020 var ventetiden i Danmark på at blive behandlet i gennemsnit 31 dage. Siden er den steget, så den i 2. kvartal 2022 var oppe på 45 dage.


Illustration af et europakort med overskriften: Udfordringer i sundhedsvæsenet gælder ikke kun i Danmark. Der er fakta om sundhedsvæsenet i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig og England.

Ikke kun et dansk problem

Der er imidlertid tale om et internationalt problem, der også har ramt mange andre lande i Europa og resten af den vestlige verden. De oplever de samme udfordringer med at fastholde og skaffe sundhedsfaglige medarbejdere til hospitalerne

- Problemerne er der, uanset hvordan landenes sundhedssystemer er bygget op og styres, siger Danske Regioners formand Anders Kühnau.

Han mener, at løsningen blandt andet skal findes ved at dele viden om, hvordan vi forbedrer arbejdsmiljø og ledelse. Og hvordan vi bruger digitalisering til at aflaste medarbejderne der, hvor det er muligt.

Ifølge Anders Kühnau skyldes udfordringerne blandt andet, at der bliver flere og flere ældre med flere kroniske og behandlingskrævende sygdomme, et øget pres på psykiatrien og udtrætning af medarbejdere efter covid-19. Ud over det har sundhedsvæsnet i årtier levet med en stram økonomi samtidig med, at der er kommet flere og flere opgaver til.

WHO advarer

Tidligere på året konkluderede verdenssundhedsorganisationen WHO, at alle lande i WHO’s europæiske region står over for alvorlige udfordringer med hensyn til arbejdsstyrken i deres sundhedsvæsener.

WHO Europe Region anslår således, at der globalt vil mangle 15 millioner sundhedsprofessionelle frem mod 2030.

Danske Regioners 12-punkts plan

Fordi de nuværende udfordringer omkring personalemangel og ventetider langt fra er et isoleret dansk problem, findes der ikke én simpel løsning på problemet.

Derfor fremlagde Danske Regioner i midten af september en samlet plan med 12 indsatser.

- Planen viser de tiltag, som vi allerede har taget i regionerne, og de yderligere tiltag, som kan bidrage til at få ventelisterne ned. Nogle af dem vil virke hurtigt, mens andre kræver mere tid. Men de har alle det samme formål: De skal hjælpe med til, at patienterne får en hurtigere og bedre behandling, siger Anders Kühnau.

Fakta

Udfordringerne i sundhedsvæsenet internationalt

  • I Sverige er den gennemsnitlige ventetid til operation på de offentlige hospitaler vokset fra 54 dage i januar 2021 til 76 dage i september 2022.
  • I Norge er ventetiden på at blive behandlet vokset fra 59 dage i 2. tertial 2019 til 65 dage i 2. tertial 2022.
  • I England betyder problemerne, at antallet af folk, der venter på behandling, er steget fra 4,2 til omkring 7 millioner, siden covid-19-pandemien startede. Det svarer til, at omkring 10% af den britiske befolkning lige nu venter på at blive behandlet i sundhedssystemet.
  • I Tyskland var der i 2021 hele 8.000 job på intensivafdelingerne på de tyske hospitaler, der ikke kunne besættes.
  • I Frankrig var akuthospitalerne allerede i maj i år så pressede, at de måtte skære ned på aktiviteten. I nogle tilfælde endda holde helt lukket om natten.

 

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner efter kritik: Der er rettet op

Regionerne tager Rigsrevisionens kritik af overholdelse af de maksimale ventetider for kræftpatienter alvorligt. Rapporten understreger, at reglerne på området har været uklare. Der er nu skabt klarhed med en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen og langt mere systematisk monitorering af de maksimale ventetider.

Læs mere

Nye tal fra regionerne: Langt de fleste kræftpatienter bliver behandlet til tiden

Langt de fleste kræftpatienter kommer i gang med deres behandling inden for tidsfristerne af de maksimale ventetider, og det er kun en brøkdel af patienterne som venter længere af kapacitetsmæssige årsager.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere