Gå til indhold

Sundhed

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Udenlandske beslutningstagere strømmer til Danmark for at finde løsninger på de mange udfordringer, der har ramt verdens sundhedsvæsner efter covid-19. Ifølge det offentlig-private partnerskab Healthcare DENMARK, som sætter international fokus på Danmarks styrkepositioner inden for life science og sundhedsområdet, har 38 udenlandske delegationer besøgt aktører fra det danske sundhedsvæsen i løbet af 2022. Dermed er interessen lige så stor som før covid-19. I 2019 var der 36 udenlandske besøg af topembedsmænd, politikere og medier.

De besøgende er blandt andet interesserede i at høre om supersygehuse, digitalisering, kroniske sygdomme og samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis om at skabe sammenhængende patientforløb. De besøgende lægger ofte vejen forbi hospitaler i de fem regioner for at se løsningerne folde sig ud i praksis.

Mange gevinster ved besøg

Den udenlandske opmærksomhed på det danske sundhedsvæsen kan også mærkes i Danske Regioner, der jævnligt har besøg af udenlandske praktikere og beslutningstagere, der er inspireret af danske løsninger i sundhedsvæsnet. Formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach, mener, der er mange gevinster ved at dele viden på tværs af landegrænser:

- Selvom der er stort pres på det danske sundhedsvæsen, har vi nogle unikke løsninger og erfaringer, som får udlandet til at komme til Danmark. Vores fælles digitale løsninger på sundhedsområdet og danskernes store parathed til at bruge fx sundhed.dk, er noget mange andre lande er meget interesserede i, siger hun og tilføjer:

- Globalt står sundhedssektoren med store udfordringer, og derfor er det vigtigt at dele viden og samarbejde for at finde nye løsninger og lette presset på sundhedsvæsnet. Digitale sundhedsløsninger står højt på listen, når udlandet kommer til Danmark – se faktaboks med eksempler på, hvad delegationerne især er interesserede i.

Udenlandsk erfaring bliver brugt i Danmark

Det danske sundhedsvæsen har også øjnene rettet mod udlandet for at hente viden og erfaring til at løse både de aktuelle og fremtidige udfordringer. Fx henter Danske Regioner inspiration og viden fra Norge, der har arbejdet med personalemangel i sundhedsvæsnet, mens Israel har erfaringer med udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

I Norge er der ligesom i Danmark en del sygeplejersker, der arbejder på deltid, og nordmændene har arbejdet intensivt med at skabe en fuldtidskultur. For at lykkes med det, skal indsatsen forankres lokalt hos både ledelse og i samarbejdet om fx vagtplanlægning og arbejdsmiljø. Det betyder mere fleksibel planlægning med udgangspunkt i den enkelte medarbejder.

I Israel er der skabt et nært sundhedsvæsen, hvor en stor del af undersøgelserne og behandlingen kan ske udenfor sygehusene og tæt på patienten. Det nære sundhedsvæsen, hvor praktiserende læger og speciallæger spiller en vigtig rolle, understøtter også behandling i hjemmet med forskellige former for digital adgang for borgere, der giver en mere effektiv og differentieret adgang til lægelige tilbud.

Og i Danmark er det nære sundhedsvæsen ved at blive udviklet i samarbejde mellem Danske Regioner, KL og regeringen, der har etableret sundhedsklynger omkring akuthospitaler. Desuden giver en ny aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger patienter med for eksempel hovedpine, epilepsi og Parkinsons sygdom bedre og mere nære tilbud om behandling hos de praktiserende speciallæger i neurologi.

Eksempler på

Digitale løsninger der interesserer udlandet

  • Sundhed.dk, der giver både borgere og sundhedsprofessionelle adgang til helbredsoplysninger og samtidig mulighed for at dele dem på tværs af sektorer.
  • Fælles digitale sundhedssystemer, fx Fælles Medicinkort og udbredelse af Digital Post og NemID/MitID, der sikrer digital kommunikation mellem sundhedsvæsnet og befolkningen.
  • Et stort datagrundlag og omfattende journaler og data om patienter både individuelt og på aggregeret niveau, der kan bruges til kvalitetsudvikling og forskning.
  • Datadeling generelt og mellem it-systemer og sektorer.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Madsen, presserådgiver
Kommunikation
M: 2022 5723
E: micma@regioner.dk

eller kontakt pressevagten på 51 51 18 18 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Karin Friis Bach,
Formand for sundhedsudvalget, regionsrådsmedlem
T
M 21 70 50 49
E karin.friis.bach@regionh.dk
Bestyrelsesmedlem og formand for sundhedsudvalget Karin Friis Bach
Relaterede nyheder

Læs mere