Gå til indhold

Sundhed

Danske Regioner og Sundhed Danmark indgår ny aftale om ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg

Danske Regioner og Sundhed Danmark har forhandlet en ny aftale om udvidet frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning.

Forhandlingerne om den nye aftale er sket indenfor rammerne af sideaftalen til akutaftalen mellem regeringen, Danske Regioner og Sundhed Danmark, som fastlagde en betydelig reduktion i afregningstaksterne.

Konkret bliver der med den nye aftale implementeret en takstreduktion på 12 pct. i perioden fra 1. juni til 31. december 2023. Fra 1. januar 2024 til 1. juni 2025 er takstreduktion på 10 procent, dog med en pris og løn- regulering ved periodens start. I den forbindelse er parterne enige om, at der i 2023 forventes en særlig høj privat aktivitet, sammenlignelig med 2022-niveauet, og at der i 2024 fortsat må forventes høj privat aktivitet.

Psykiatri og ny Kvalitetsmodel

Parterne er enige om i aftaleperioden at se nærmere på samarbejdet parterne imellem indenfor psykiatrien, samt børne- og ungdomspsykiatrien. Bl.a. arrangeres et dialogmøde med deltagelse af alle regioner og de private leverandører. Da de psykiatriske specialer ikke er omfattet af delaftalen til akutplanen mellem Regeringen og parterne, pris- og lønreguleres taksterne for de to specialer i aftaleperioden den 1. juni 2023 og 1. januar 2024.

Danske Regioner og Sundhed Danmark er desuden enige om at arbejde med en ny datadrevet kvalitetsmodel, som systematiserer arbejdet med udvikling og læring. Modellen er den første nationale af sin slags for privathospitaler og klinikker, og den første version bliver fremlagt i efteråret 2023.

Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, siger:
- I regionerne har vi fortsat meget stort fokus på at få afviklet de mange udskudte operationer og behandlinger, som hobede sig op under Covid-19. Vi henviser rekordmange patienter til det private sundhedsvæsen, og det er derfor godt, at belastningen på de offentlige budgetter med den nye aftale bliver markant mindre. Jeg er desuden glad for, at vi har lavet en aftale om en ny kvalitetsmodel for privathospitaler og klinikker. Det vil komme patienterne til gavn.

Formand for Sundhed Danmark, Michael Gram Kirkegaard, siger:
- Privathospitalerne løfter dagligt en vigtig opgave ift. at hjælpe de mange patienter, der står på ventelisterne til offentlig behandling. Vi ser med denne aftale frem til fortsat at bidrage til danskernes sundhed som en central del af det samlede sundhedsvæsen. 

Se aftalen mellem Danske Regioner og Sundhed Danmark