Gå til indhold

Uddannelse og beskæftigelse

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Praktiserende læger har en helt central rolle i sundhedsvæsenet.

Desværre er der stor geografisk ulighed, når det kommer til, hvor godt områder er lægedækket. De vestlige dele af Sjælland og Jylland samt Lolland og Falster er især udfordret, fordi færre praktiserende læger ønsker at have praksis på de egne.

- Vi har et kollektivt problem i det her land, når de fleste læger vil arbejde i og omkring de største byer. For hvordan skal vi så kunne sikre, at alle danskere har lige adgang til lægehjælp, siger Heino Knudsen, der er formand for regionernes lønnings- og takstnævn.

Krav til større geografisk spredning er nødvendig

For at komme lægedækningsproblematikken i almen praksis til livs er antallet af uddannelsesstillinger til speciallæge i almen medicin øget flere gange – senest med 50 ekstra forløb fra 2020. En ny opgørelse fra Danske Regioner viser dog, at den geografiske ulighed er blevet endnu større af, at man på landsplan slår flere stillinger op.

Det er med andre ord blevet sværere at besætte de opslåede stillinger i Region Nordjylland og Region Sjælland. Særlig hårdt ramt er Region Sjælland, hvor antallet af besatte stillinger er faldet kraftigt siden 2018 i takt med den øgede dimensionering.

- Opgørelsen viser med al tydelighed, at problemet ikke kan fikses ved bare at øge dimensioneringen af speciallægeuddannelsen. Staten er nødt til at tage den her udfordring alvorligt. Det kan ikke løses, uden at tage meget konkrete og særlige hensyn til de lægedækningstruede egne, siger Heino Knudsen.

Konkret betyder det øgede antal stillinger i almen medicin og andre mere populære specialer i de største byer, at det bliver sværere at besætte de opslåede stillinger i almen medicin i lægedækningstruede områder.

Regionerne gør allerede noget

Det er Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen som regulerer, hvor mange læger, som bør uddannes i de enkelte specialer og i hvilke dele af landet. I den seneste dimensioneringsplan for 2022-2023 blev antallet af forløb øget med 85 – til trods for, at der hvert år er mange ubesatte forløb i almen medicin og andre specialer bl.a. inden for psykiatrien.

Regionerne har derfor aftalt en række fælles principper for at undgå, at de mange ekstra forløb forstærker rekrutteringsudfordringerne i lægedækningstruede områder og specialer.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde en ny dimensioneringsplan for 2024-2028, og Danske Regioner mener at hensynet til at sikre en tilstrækkelig lægedækning i alle dele af landet bør være afgørende for den kommende dimensioneringsplan.

- Opgørelsen understreger hvor vigtigt det er, at vi er nødt til at gøre tingene anderledes. For hvis vi bare bliver ved med at øge dimensioneringen i alle specialer i hele landet uden, at stillingerne bliver besat i de lægedækningstruede egne, vil det kun bidrage til at øge den geografiske ulighed i sundhed, som vi har i Danmark, siger Heino Knudsen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

PRESSEKONTAKT

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere