Gå til indhold

Teknologi

Debat: Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet er højt på regionernes liste

"Sundhedsvæsenet har brug for kunstig intelligens - også i almen praksis og andre steder tættere på borgerne end udelukkende på de store højtspecialiserede hospitaler," skriver Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om digitalisering og datadeling, i Børsen.

Debatindlæg af Lars Gaardhøj, bragt i Børsen d. 15. december 2023

Louise Brown, sundhedsordfører i LA, skriver i Børsens AI-tillæg d. 11. december, at regionerne tøver med at udbrede kunstig intelligens-teknologi til gavn for patienterne.
 
Regionerne har kunstig intelligens højt på listen. For vi er enige om, at kunstig intelligens har store fordele i sundhedsvæsenet. Det kan i mange tilfælde give mere kvalitet i behandlingen, mere lighed i sundhed, og desuden aflaste et presset personale, der så kan få tid til andre vigtige patientnære opgaver. Men selv gode ting tager tid. Det er for eksempel vigtigt, at løsningerne opleves som sikre og gavnlige hos vores klinikere, som skal tage dem i brug – og denne forankring sker ikke fra en dag til en anden. 
 
Og AI er på arbejde i sundhedsvæsenet i dag. Fx bruger Region Hovedstaden AI til at spotte tegn på brystkræft – og de gode erfaringer med at lette arbejdet for sundhedsmedarbejdere og genkende mønstre bedre end mennesker betyder, at teknologien også er godt på vej til at blive udbredt i resten af landet. Et andet eksempel er Region Nordjylland, der bruger kunstig intelligens til at detektere knoglebrug, hvilket kan spare tid i akutmodtagelsen for personale og patienter.
 
Som eksemplerne viser, kan vi få uvurderlig hjælp fra AI til at øge kvalitet og mindske arbejdsbelastningen i en tid, hvor det er svært at skaffe nok kvalificeret personale på en række områder. 

 

Og vi skal fortsat fremme kunstig intelligens-løsninger i sundhedsvæsenet. Aktuelt lyder Anbefaling 1 af Life Science Rådets 12 netop lancerede anbefalinger til regeringens kommende strategi for life science, at ”innovation skal være en prioriteret kerneopgave i hele sundhedsvæsenet”.  Netop den anbefaling ser jeg som et af regionernes vigtigste fingeraftryk på Life Science Rådets anbefalinger. For vi skal styrke udvikling, implementering og skalering af digitale løsninger, som kan aflaste vores sundhedsvæsen – også med løsninger i det nære sundhedsvæsen, som sikrer tidlig opsporing og forebyggelse. Her har kunstig intelligens et stort potentiale. 
 
Danske Regioner og DI ønsker af samme grund en styrket innovationsindsats med formålet at fremme udvikling og national implementering af løsninger, som kan frigive tid hos medarbejderne i sundhedsvæsenet. Herudover er vi i regionerne glade for den statslige pulje til automatisering og teknologi i den offentlige sektor på 100 mio. kroner, som går til udbredelse af de bedste allerede eksisterende højteknologiske løsninger hos stat, kommuner og regioner, så de kan komme flere patienter til gavn. 


Der skal blandt andet udbredes en løsning til hudkræftsdiagnostik samt en løsning til automatisering af manuelle dataindberetninger i klinikken til hele Danmark. Løsningerne har et stort potentiale ift. at frigive tid og aflaste de sundhedsprofessionelle medarbejdere – og derved give en bedre patientoplevelse og bedre behandlingsforløb.  
Vi er på samme hold som Louise Brown og deler ønsket om at få mere kunstig intelligens i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne – også i almen praksis og andre steder tættere på borgerne end udelukkende på de store højtspecialiserede hospitaler. 

Relaterede nyheder

Læs mere