Gå til indhold

Forhandling

Trepartsaftale vil styrke rekrutteringen til velfærden 

Danske Regioner har indgået en vigtig trepartsaftale med regeringen og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked. Aftalen er væsentlig for alle danskere, der har behov for hjælp i sundhedsvæsnet. Den skal være med til at løse udfordringer med rekruttering der, hvor der er størst behov for personale og vagter hele døgnet.

Det er nødvendigt at øge arbejdsudbuddet og gøre det offentlige sundhedsvæsen endnu mere attraktivt at arbejde i. Det skal den nye og vigtige trepartsaftale hjælpe med, så Danmark også i fremtiden har et godt og trygt sundhedsvæsen. Heino Knudsen, formand for løn- og praksisudvalget i Danske Regioner, siger:

- Det er en grundsten i vores velfærdssamfund, at vi som danskere også i fremtiden kan regne med en god behandling, når vi bliver syge. Også når vi bliver syge om natten og i weekenden. Derfor har vi i de fem regioner meget stort fokus på, hvordan vi kan tiltrække og tilknytte flere medarbejdere, og hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet om natten eller i weekenderne, fortæller han og uddyber:

- Der skal arbejdes med mange indsatser, men den nye trepartsaftale vil i de kommende år være en vigtig del i understøttelse af det arbejde. Det har været et meget langt forhandlingsforløb, men jeg vil gerne sige en stor tak til de øvrige parter for aftalen, som er en vigtig brik i løsning af de udfordringer vi står med.

Styrkelse af dynamisk løndannelse

Trepartsaftalen giver et ekstraordinær lønløft i den offentlige velfærd. Aftalen åbner blandt andet op for en øget lokal løndannelse, så der kan målrettes lønmidler til områder lokalt, der især er udfordrede i forhold til rekruttering.

Dermed vil løndannelsen i det offentlige blive mere dynamisk. Ifølge Heino Knudsen danner aftalen et godt grundlag for at styrke rekrutteringen og tilknytningen i sundhedsvæsnet:

- Trepartsaftalen giver ekstraordinære midler til blandt andet sundhedspersonale og personale på vores sociale institutioner med henblik på at understøtte rekrutteringen og med særligt fokus på områder, hvor vi har sværest ved at rekruttere. Det kan både være specifikke områder i sundhedsvæsenet eller særligt udfordrede geografiske områder, siger han og tilføjer:

- Jeg ser frem til at få aftalen ført ud i livet sammen med organisationerne i første omgang ved overenskomstforhandlingerne her i 2024. Vi har som overenskomstparter et stort ansvar foran os for at sikre en bæredygtig og fleksibel løndannelse der kan medvirke til at løse udfordringer i fremtiden. 

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

FAKTA

Om trepartsaftalen

  • Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale for det offentlige arbejdsmarked, der omfatter ansatte i regioner, kommuner og staten.
  • Aftalen giver en ekstraordinær ramme på 1 mia. kroner i 2024 stigende til 3 mia. kroner i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. 
  • Det svarer til 6,8 mia. kroner i lønkroner før skatter. 
  • Heraf er der afsat 0,93 mia. kroner til regionerne i 2024 stigende til 2,53 mia. kroner i 2030.
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere