Gå til indhold

Unge kræftpatienter i hele landet får hjælp fra ny app

Mindre ensomhed. Bedre sygdomsforståelse. Fra 2024 udbreder alle fem regioner en digital løsning, der hjælper unge med kræft. Ideen til appen kommer fra unge kræftpatienter i Region Hovedstaden, der ønskede et virtuelt fællesskab, hvor de kunne være ’normale’ og ikke bare ’kræftpatienter’.

Teenagere og unge voksne i kræftforløb på hospitalet kan fra næste år få hjælp fra en ny app ved navn ’Kræftværket’. Appen giver brugerne overblik over deres symptomer og aktiviteter, let adgang til sundhedsfaglig viden og støtte via et online fællesskab med andre kræftramte. 

Danske Regioner: Kan aflaste patienter og system

- Jeg håber, at mange unge i kræftforløb på hospitalet vil få glæde af den digitale løsning fra regionerne. Det sociale fællesskab med andre i samme situation kan afhjælpe den ensomhed, mange yngre patienter med kræft oplever. Udover at appen hjælper patienterne, kan det digitale tilbud forhåbentligt medvirke til færre hospitalskontakter og aflaste vores pressede sundhedsvæsen, siger Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners arbejdsgruppe for digitalisering og datadeling. 

Rigshospitalet: Kan forbedre livskvalitet

Professor, overlæge, dr. med. Helle Pappot fra Rigshospitalet har været initiativtager til appen, som er udviklet og prøvet med deltagelse fra patienter og klinikere i alle fem regioner. Hun glæder sig over, at Danske Regioner vil udbrede det digitale værktøj til patienter i hele landet:

- Appen har vist sig at være et godt værktøj til at skabe overblik over og mestre egen sygdom, så både sundhedsvæsenet og patienterne får et udbytte. Vores forskning viser, at de unge finder appen støttende og meningsfuld, og brugen af den påvirker deres livskvalitet positivt.

Daman: Ønsker flere sundhedsløsninger udbredt

Appen er udviklet i et tværregionalt samarbejde med virksomheden Daman, som har speciale i at udvikle digitale sundhedsløsninger i samarbejde med læger og patienter. Unge patienter fremhæver, at de føler sig tryggere i kræft-appens digitale fællesskab end på andre sociale medier. Damans CEO Andreas Dam finder det meget positivt, at regionerne vil udbrede sundhedsteknologien til de unge kræftpatienter:

Det glæder os, at appen nu bliver et varigt tilbud i det danske sundhedsvæsen - til gavn for sundhedsprofessionelle og de unge, som lever med kræft. Appen til unge i kræftforløb er et bevis på værdien af co-creation i kombination med innovativ teknologi. Det er mit håb, at flere innovative digitale sundhedsløsninger kan udbredes nationalt.

Teksten fortsætter under billedet

Health Tech Hub Copenhagen: National udrulning gavner økonomien

Direktør i Health Tech Hub Copenhagen, Jesper Grønbæk, glæder sig over, at regionerne udruller appen nationalt:

- Det er historisk, at en niche-app, der støtter unge kræftpatienter, opnår at blive tilgængelig for patienter i hele landet. Det er vigtigt for både patienter, ansatte og skatteborgere at sikre de gevinster ved god innovation, som er udviklet i en region, også kommer andre regioner til gode. Derudover kan udvikling af sundhedsteknologi af høj kvalitet få betydning for Danmarks økonomi, når vi forstår at høste gevinsterne ved national udbredelse. Hvis en løsning - som nu denne kræft-app til unge - skal sælges i eksempelvis Tyskland, så gør det en stor forskel, om den kun er i brug på et enkelt hospital eller er udrullet i hele Danmark. Her ser jeg et stort potentiale.

Appen fik i maj i år Health Tech Hub Copenhagens såkaldte “Hermit Award”, der uddeles til succesfulde implementeringer af sundhedsteknologi i det danske sundhedssystem.

Om udrulning og om appen

Fakta

Det er Danske Regioners Innovationsboard, der har besluttet at udbrede løsningen til hospitaler i alle fem regioner. Formelt er det Region Hovedstaden, som står for udrulningen. ”Kræftværket – app til unge med kræft” er udviklet af den sundhedsteknologiske virksomhed Daman og afprøvet forskningsmæssigt i et nationalt samarbejde med deltagelse fra patienter og klinikere i alle fem regioner (Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital). 

Appen er målrettet til unge i kræftforløb i alderen 15-39 år. Den blev indledningsvist afprøvet på hæmatologisk, onkologisk og børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet af kræftpatienter i behandling og opfølgning efter behandling. Appen er bygget på Damans såkaldte ’Healthbuddy-platform’: En digital sundhedsteknologi, som muliggør øget mestring i livet med sygdom.

Løsningen har allerede været anvendt af en række patienter via ungekoordinatorer fra hele Danmark i samarbejde med UngKræft under Kræftens Bekæmpelse. Løsningen er den første digitale sundhedsløsning af sin art i Europa målrettet unge kræftpatienter som implementeres national i sundhedsvæsenet og har høstet stor opmærksomhed ved internationale videnskabelige konferencer.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Ny overvågningsmodel og andre genopretnings-initiativer skal styrke kræftområdet

Alle initiativer i regeringens genopretningsplan for kræftområdet er nu igangsat, og der følges samtidig op på kræftinitiativer i regeringens Sundhedspakke. En forstærket overvågningsmodel skal sikre, at man undgår mørketal ift. overskridelser af de maksimale ventetider, og at der hurtigt kan reageres på kapacitetsudfordringer. Også en styrket patientrådgivning og en specialenhed med fokus på livstruende sygdomme skal implementeres.

Læs mere

Borgere skal sikres hurtig og ensartet adgang til hjælpemidler

Det skal være mere enkelt og ensartet for borgere at få udleveret krykker, kompressionsstrømper eller rollatorer. Danske Regioner vil gøre op med kassetænkningen på hjælpemiddelområdet og gøre borgernes adgang let ved at forenkle lovgivningen, slanke visitationen og samle ansvaret for indkøb, logistik og distribution.

Læs mere

Danske Regioner: Der er behov for ét samlet ansvar for sundhedsvæsenet

Det er afgørende for et bæredygtigt sundhedsvæsen, at en kommende sundhedsstrukturreform sikrer et samlet ansvar for hele kæden af sundhedsydelser, samt at der sikres samlet lovgivning og samlet budget.

Læs mere

Aftale om udmøntning af 281 mio. kr. til ekstraordinær indsats på kræftområdet 

Regeringen styrker nu kræftområdet med ekstra 300 mio. kr. i 2024 til en ekstraordinær indsats på kræftområdet. Aftalen skal øge behandlingskapaciteten på landets kræftafdelinger og gå til en udvidelse af tilskudsordningen til tandpleje, da nogle kræftpatienter kan opleve senfølger i form af tandproblemer.

Læs mere