Gå til indhold

Regioner klar med forslag til kampen mod PFAS

Klar prioritering af den kæmpe opgave, som kampen mod PFAS er. Og skabelse af én samlet indgang, hvor borgerne let kan finde de informationer, de har brug for om PFAS. Det anbefaler Danske Regioner i deres udspil til regeringens nationale PFAS-handlingsplan.

Prioritering og kommunikation. Sådan lyder anbefalingerne i et nyt udspil fra Danske Regioner, der skal indgå i den nationale PFAS-handlingsplan, som regeringen vil præsentere senere i år.

Danske Regioner anbefaler blandt andet, at Miljøministeriet skaber et samlet overblik og prioriterer, hvilke områder, der kræver en PFAS-indsats fra myndighederne.

Fokus på børneinstitutionerne og drikkevandet

- PFAS findes spredt og diffust så mange steder i vores omgivelser, at det hverken er praktisk eller økonomisk muligt at rense alting op, siger Danske Regioners næstformand Mads Duedahl, der også er formand for regionernes Udvalg for Miljø og Klima.

Her prioriterer regionerne først og fremmest børneinstitutioner, der ligger på grunde, der enten ér eller måske er forurenede samt steder, hvor forureningen truer vores drikkevand.

Èn samlet indgang

Samtidig opfordrer Danske Regioner til, at Miljøministeriet skaber én samlet indgang, hvor borgerne har let kan finde de informationer om PFAS og PFAS-analyseresultater, som de har brug for.

- Hvis vi vil skabe tryghed omkring PFAS-situationen kræver det, at vi er åbne omkring de fund af PFAS-forurening, som vi finder, deres sundhedsmæssige betydning, hvad myndighederne gør, og hvilke rettigheder, som borgerne har, siger Mads Duedahl

Derudover opfordrer Danske Regioner til, at der afsættes en særlig pulje til forskning og udvikling i PFAS.

Forureneren skal betale

Endelig mener Danske Regioner, at Forsvaret selv skal tage ansvaret for deres del af den omfattende PFAS-forurening rundt om i landet. Og dermed selv betale det, som det koster at rense de forurenede grunde.

Når Danske Regioner især har fokus på Forsvaret, skyldes det, at Forsvaret har haft og har et stort antal brandøvelsespladser på deres grunde. Netop brandøvelsespladser er en af de store kilder til PFAS-forurening i vores miljø.

- Grundprincippet for håndtering af forurening i Danmark er, at det er forureneren, der betaler. Det bør også gælde Forsvaret. Derfor skal vi vænne os til at tænke forsvarsudgifter som noget, der også indbefatter, at Forsvaret rydder op efter sig selv, siger Mads Duedahl.

Samtidig mener Danske Regioner også, at de øvrige virksomheder bør tage medansvar for den forurening, de har været med til at skabe

Læs mere:

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Danske kommuner sætter ambitiøse klimamål som bidrag til den nationale målsætning

De danske kommuner står til at bidrage væsentligt til den grønne omstilling, viser en ny analyse af 92 kommuners klimaklimahandlingsplaner. Kommunerne sigter efter at reducere udledningen af drivhusgasser med 76% i 2030.

Læs mere

Lokale klimatiltag spiller en nøglerolle for den grønne omstilling

Klimaalliancen er et stærkt eksempel på, hvordan kommuner og regioner samarbejder om at implementere lokale klimahandlingsplaner. De lokale tiltag betyder noget for hele landets klimaindsats, skriver Mads Duedahl m.fl. i et debatindlæg i Altinget.

Læs mere

Ny aftale mellem regionerne skal sikre råstoffer til hele landet

Regionerne har netop besluttet at indlede et tættere samarbejde om at sikre forsyningen med sand, grus og sten til byggeri og anlæg af infrastruktur på tværs af regionsgrænserne. Samarbejdet skal baseres på en række analyser for at vise, hvad der er brug for. Fremover vil de fem regioner samarbejde om, at de nye råstofplaner tilsammen dækker det indenlandske behov for råstoffer.

Læs mere

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

Læs mere