Gå til indhold

MILJØ

Regioner klar med forslag til kampen mod PFAS

Klar prioritering af den kæmpe opgave, som kampen mod PFAS er. Og skabelse af én samlet indgang, hvor borgerne let kan finde de informationer, de har brug for om PFAS. Det anbefaler Danske Regioner i deres udspil til regeringens nationale PFAS-handlingsplan.

Prioritering og kommunikation. Sådan lyder anbefalingerne i et nyt udspil fra Danske Regioner, der skal indgå i den nationale PFAS-handlingsplan, som regeringen vil præsentere senere i år.

Danske Regioner anbefaler blandt andet, at Miljøministeriet skaber et samlet overblik og prioriterer, hvilke områder, der kræver en PFAS-indsats fra myndighederne.

Fokus på børneinstitutionerne og drikkevandet

- PFAS findes spredt og diffust så mange steder i vores omgivelser, at det hverken er praktisk eller økonomisk muligt at rense alting op, siger Danske Regioners næstformand Mads Duedahl, der også er formand for regionernes Udvalg for Miljø og Klima.

Her prioriterer regionerne først og fremmest børneinstitutioner, der ligger på grunde, der enten ér eller måske er forurenede samt steder, hvor forureningen truer vores drikkevand.

Èn samlet indgang

Samtidig opfordrer Danske Regioner til, at Miljøministeriet skaber én samlet indgang, hvor borgerne har let kan finde de informationer om PFAS og PFAS-analyseresultater, som de har brug for.

- Hvis vi vil skabe tryghed omkring PFAS-situationen kræver det, at vi er åbne omkring de fund af PFAS-forurening, som vi finder, deres sundhedsmæssige betydning, hvad myndighederne gør, og hvilke rettigheder, som borgerne har, siger Mads Duedahl

Derudover opfordrer Danske Regioner til, at der afsættes en særlig pulje til forskning og udvikling i PFAS.

Forureneren skal betale

Endelig mener Danske Regioner, at Forsvaret selv skal tage ansvaret for deres del af den omfattende PFAS-forurening rundt om i landet. Og dermed selv betale det, som det koster at rense de forurenede grunde.

Når Danske Regioner især har fokus på Forsvaret, skyldes det, at Forsvaret har haft og har et stort antal brandøvelsespladser på deres grunde. Netop brandøvelsespladser er en af de store kilder til PFAS-forurening i vores miljø.

- Grundprincippet for håndtering af forurening i Danmark er, at det er forureneren, der betaler. Det bør også gælde Forsvaret. Derfor skal vi vænne os til at tænke forsvarsudgifter som noget, der også indbefatter, at Forsvaret rydder op efter sig selv, siger Mads Duedahl.

Samtidig mener Danske Regioner også, at de øvrige virksomheder bør tage medansvar for den forurening, de har været med til at skabe

Læs mere:

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere