Gå til indhold

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Debatindlæg af Mads Duedahl, næstformand i Danske Regioner. Bragt i Altinget 15/5 2023.

Det var en særdeles veloplagt sundhedsminister, som i slutningen af marts indtog talerstolen på Regionernes Politiske Topmøde. I en energisk tale sagde Sophie Løhde blandt andet, at regionerne ”sparker en åben dør ind hos mig”, når vi taler om at finde en bedre løsning for de særlige pladser i psykiatrien.

De ord er naturligvis sød musik i vores ører, for til trods for at psykiatrien samlet set er under pres, har vi længe talt højt om, at mange særlige pladser står tomme. Men én ting er ord – en anden er handling. Derfor er vores opfordring til regeringen: Luk os ind gennem den åbne dør og omlæg de særlige pladser i psykiatrien.

Lad os først skrue tiden en anelse tilbage. De 150 såkaldte særlige pladser blev etableret i 2018 og er målrettet en mindre gruppe af særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelle misbrugsproblemer. Pladserne blev til på en Folketingsbeslutning, der havde afsæt i en række alvorlige hændelser med vold, trusler og enkelte tilfælde af drab på botilbud.

En god idé, som ikke fungerer i praksis

De særlige pladser er med andre ord en rigtig god idé, som desværre aldrig har fungeret efter hensigten. Det skyldes først og fremmest, at de særlige pladser drives af regionerne, men er kommunalt finansierede og visiterede. Helt fra start har der af den årsag været store problemer med at udnytte kapaciteten, og ofte står halvdelen af de særlige pladser tomme. Det er ærlig talt et tåbeligt spild af penge. Det giver ingen mening, at de særlige pladser står tomme, mens vi samtidig mangler pladserne i den regionale psykiatri.

Det var derfor, at vi fra Danske Regioner i starten af marts skrev et brev til sundhedsministeren og foreslog, at man omlægger de særlige pladser og finder en permanent finansieret løsning, hvor regionerne driver pladserne efter de almindelige bestemmelser i psykiatrien. Det vil sige, at regionerne selv visiterer til pladserne, mens kommunerne viderefører rehabiliteringen efter udskrivelse i stærke socialpsykiske tilbud.

Med det in mente vil jeg derfor gætte på, der var stor tilfredshed blandt de mange patientforeninger, fagfolk og regionsrådsmedlemmer i salen på Regionernes Politiske Topmøde i Aarhus, da Sophie Løhde forsikrede, at Danske Regioner sparkede til en åben dør, med vores brev om de særlige pladser.

Ordningen skal ændres, men målgruppen skal være den samme

På den måde er vi tilbage ved historiens udgangspunkt, og ved Danske Regioners opfordring til regeringen om at omlægge de særlige pladser. Sophie Løhde har da også i forbindelse med de igangværende økonomiforhandlinger understreget, at hun er indstillet på at finde en løsning, der får pladserne til at virke efter hensigten. Ikke bare på papir – også i praksis. Det kræver imidlertid, at ordningen grundlæggende laves om, så kommunernes nuværende udgifter til pladserne i stedet bliver overført til regionerne.

Vi er enige med ministeren i, at pladserne fortsat skal være målrettet gruppen af særligt udsatte personer, som kan have gavn af længerevarende indlæggelser. Det vi skal lykkes med er, at vi skal fylde pladserne. For når de er fyldte, er fagpersoner, patienter og pårørende enige om, at pladserne virker helt efter hensigten. De bidrager til, at vi undgår nogle svære konflikter og voldsepisoder.

Så meget desto værre er det, at vi ikke udnytter pladserne effektivt. Så meget desto vigtigere er det, at vi ændrer rammevilkårene for de 150 særlige pladser, så regionerne selv kan råde over dem.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Årets Sundhedsdebattør: ”Jeg deler vandene”

Forfatter Anna Juul modtog Danske Regioners pris som Årets Sundhedsdebattør på Folkemødet 2023. Anna Juul vinder prisen for at sætte psykiatrien og behandlingsvæsenet til debat og for at opfordre os alle til at gøre op med stereotype forestillinger om psykisk sygdom.

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere