Gå til indhold

Danske Regioner: Svækkede ældre skal have bedre hjælp

Samfundskontrakten er ude af balance, når det handler om at give svækkede ældre den rette hjælp. Området, der er fordelt på service og sundhedslov, skal gentænkes. Regionerne er parate til et større ansvar for at styrke ældres sundhed.

Sundheden for ældre skal styrkes. Beslutningen skal træffes nu, hvis enderne skal mødes i en fremtid, hvor vi bliver flere ældre og samtidigt får svært ved at få sundhedspersonale nok. Sidste år var der over 65.000 såkaldt forebyggelige hospitalsophold for ældre over 65 år – indlæggelser, hvoraf mange nok kunne være undgået, måske endda med enkle greb.

Anders Kühnau: Regioner, almen praksis og kommuner skal gå sammen

Med langt flere ældre med svækket helbred har plejehjem udviklet sig til minihospitaler, hvor flertallet af beboere har mere end en kronisk sygdom, og 75-85 procent har demens.

- Svækkede ældre skal have bedre hjælp. Vi er ikke fulgt med udviklingen. Ingen fortjener at ende som svingdørspatienter mellem hospital og plejehjem eller hjemmepleje. En indlæggelse er en belastning for den enkelte, særligt når man er ældre og svækket. De mange forebyggelige indlæggelser presser også hospitalerne, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Der er også svækkede ældre med behov for en kompleks sundhedsfaglig indsats på kommunernes akutpladser eller de midlertidige pladser fx rehabiliterings- og aflastningscentre. Regioner, kommuner og almen praksis skal gå tættere sammen i opgaveløsningen og løse mere i borgerens hjem, på plejehjem og akutpladser med fokus på forebyggelse.

- Ældres sundhed skal styrkes. Vi skal bruge de samlede kompetencer bedst muligt på tværs, og løbende omstille til smartere arbejdsgange og bruge nyt teknologi for at fremtidssikre velfærdssamfundet.

Mads Duedahl: Lovgivningen er ikke tidssvarende

Først og fremmest er det brug for bedre rammer fra regering og Folketing. En samlet lovgivning kan åbne op for bedre datadeling mellem sektorerne og give mulighed for at dele medarbejdere og drive fælles indsatser.

- Lovgivningen er ikke tidssvarende. Kommunernes sundheds- og plejeopgaver bør entydigt ligge i sundhedsloven, og medarbejderne har brug for kvalitetsstandarder, som de kan støtte sig op ad, siger næstformand i Danske Regioner, Mads Duedahl.

Et sammenhængende ansvar herunder sundhedsfaglig back-up vil betyde bedre forebyggelse og behandling tæt på borgeren, øge livskvaliteten og samtidigt lette et voksende pres på hospitalerne.