Gå til indhold

Pris

Flexklinik for socialt udsatte borgere vinder nystiftet pris

Flexklinikken på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vinder Prisen for Årets Patientoplevelse på Regionernes Politiske Topmøde. Flexklinikken favner udsatte og sårbare borgere, der oplever udfordringer i mødet med det etablerede sundhedsvæsen.

Fremmøde i bestemte tidsintervaller, NemID og formaliserede behandlingsforløb kan være uoverskuelige barrierer for socialt udsatte og særligt sårbare borgere. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har man derfor oprettet en Flexklinik, der imødekommer og rummer de borgere, der kan have svært ved at finde sig til rette i det eksisterende sundhedsvæsen.

Initiativet vinder nu prisen for Årets Patientoplevelse på Regionernes Politiske Topmøde i Aarhus den 30. marts. Prisen er nystiftet af Danske Regioner og gives til et regionalt initiativ, der forbedrer borgernes møde med sundhedsvæsenet.

- Flexklinikken viser, hvordan man kan skabe nogle rammer, der både fysisk og organisatorisk møder socialt udsatte borgere på deres præmisser, siger formand for Danske Regioner Anders Kühnau.

Forløb er tilpasset den enkelte

Målgruppen for Flexklinikken er brugere fra væresteder og bosteder samt hjemløse og funktionelle hjemløse borgere. Patienterne kan have både fysiske og psykiske sygdomme, og flere har også en rusmiddelproblematik.

Flexklinikken bidrager til at skabe sammenhængende, tværsektorielle tilbud til patienterne og er et godt eksempel på både nytænkning og samtænkning af de eksisterende strukturer i sundhedsvæsenet.
Patienterne skal ikke bestille tid, og man tilbyder et flexforløb, der er tilpasset borgerens individuelle behov. På klinikken håndterer personalet koordination af patienternes forløb før, under og efter behandling eller indlæggelse. Det er med til at sikre, at hele behandlingsforløbet gennemføres. Desuden bidrager det til en god overgang til andre sektorer, ligesom man er på forkant, hvis patienterne indlægges igen.

Succesfuldt samarbejde på tværs af sektorer

Flexklinikken har haft succes med at afprøve nye former for samarbejder og sundhedstilbud, når det kommer til at tage hånd om særligt udsatte borgere.

- Årets vinderinitiativ er et godt eksempel på et konkret og succesfuldt samarbejde på tværs af sektorer. Flexklinikken baner vejen for den gode patientoplevelse og bidrager til, at en udsat patientgruppe ikke tabes mellem to stole, siger Anders Kühnau.

Klinikken startede op den 1. februar 2022. I perioden har medarbejderne testet forskellige flexforløb og løbende tilpasset tilbuddet efter nye erfaringer. Fra 2023 arbejder man på at etablere et antal faste senge, hvor der kan ske abstinensbehandling og afrusning.

Målet er, at Flexklinikken på sigt forbedrer sundhedstilstanden og øger livskvaliteten for en borgergruppe, der ikke tidligere har gjort brug af de etablerede sundhedstilbud.

 

FAKTA OM PRISEN:

  • Danske Regioner har i forbindelse med Regionernes Politiske Topmøde indstiftet prisen ”Årets Patientoplevelse”, som sætter fokus på og hylder nyskabende initiativer, der forbedrer borgernes møde med sundhedsvæsenet.
  • Alle, der kender et godt regionalt initiativ har haft mulighed for at indstille til prisen. Initiativerne skulle leve op til en række bedømmelseskriterier.
  • Et dommerpanel bestående af patientrepræsentanter og patientorganisationer har udvalgt vinderen af prisen.
  • Danske Regioner har modtaget hele 53 indstillinger.
  • Vinderen modtager 10.000 kroner i rejsegodtgørelse til at præsentere initiativet andre steder i sundhedsvæsenet.