Gå til indhold

SUNDHED

Optikerbutikker skal hjælpe sygehusene med at screene patienter

Danske Regioner starter et forsøg, hvor 5-10 optikerbutikker bliver sluse mellem borgerne og hospitalernes øjenafdelinger. ”Det er en helt ny måde at tænke offentlig sundhed”, på siger formanden for Danske Regioner udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.

Indtil nu har optikerbutikker været et sted, hvor kunderne går ind for at købe briller og kontaktlinser. Men fremover skal de også være sygehusenes forlængede arm.

Danske Regioner starter nu et forsøg, hvor 5-10 optikerbutikker bliver en telemedicinsk sluse mellem borgerne og hospitalernes øjenafdelinger. De skal screene borgerne for øjensygdommen våd AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration).

Kapaciteten er presset

Dermed håber Danske Regioner at lette noget af det pres, som man oplever på øjenområdet i øjeblikket. Et pres der har ført til længere ventetider både for at blive diagnosticeret og for at blive behandlet for en række øjensygdomme.

Det øgede pres på kapaciteten skyldes dels, at antallet af ældre er steget kraftigt. Dels at man hele tiden bliver bedre til at behandle øjensygdomme, så det i dag er muligt at behandle en række øjensygdomme, som man ikke kunne før.

 

Øget med 600% på 10 år

Et godt eksempel på det sidste er øjensygdommen våd AMD, som er en aggressiv nethindesygdom. Her skal man behandles inden for 14 dage efter, at sygdommen bryder ud, hvis ikke synet skal tage kraftig skade, eller man bliver helt blind.

Antallet af patienter, der er i kontakt med hospitalerne på grund af våd AMD er vokset markant fra 2.684 i 2011 til 16.216 i 2021. Det svarer til en stigning på cirka 600% på 10 år. Og hvis udviklingen fortsætter, vil der være 20.570 patienter om året i 2030 med våd AMD.

Nedsatte taskforce

Da antallet af øjenlæger har været forholdsvis stabilt de sidste 10 år, er den nuværende kapacitet på øjenområdet ikke gearet til at klare så stor en vækst i antallet af AMD-øjenpatienter.

Derfor nedsatte regionernes sundhedsdirektørkreds en taskforce på øjenområdet. Den er nu klar med sin rapport, hvor den kommer med 10 anbefalinger til, hvordan man kan øge kapaciteten på området.

Blandt dem er forslaget om at starte et pilotforsøg, for at undersøge, om man kan bruge optikerbutikkerne til at screene borgerne for våd AMD.

Læs taskforcens rapport og anbefalinger (PDF)

Ny måde at tænke offentlig sundhed

Hos Danske Regioner har man store forventninger til forsøget:

- Det er en hel ny måde at tænke offentlig sundhed på, at vi nu går ud og inddrager en ny sektor og faggruppe i det private for at se, om det kan øge kapaciteten på øjenområdet, siger formanden for Danske Regioner udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.

og fortsætter:

- Vi starter med at screene for våd AMD hos en halv snes optikere. Hvis forsøget bliver en succes, er det planen at inddrage langt flere butikker og flere øjensygdomme. Og da der i øjeblikket er cirka 2.000 autoriserede optikere i Danmark, er der et meget stort potentiale, understreger Christoffer Buster Reinhardt.

Lovende resultater på høreområdet

Også på hørerområdet arbejdes der med at nedbringe ventetiden ved at inddrage nye faggrupper. Det er sket via programmet ”Høreområdet i fremtiden”, der startede i 2019.

Her har man blandt andet udviklet og afprøvet et koncept med digital visitation – InHear-projektet, hvor det er høreassistenter, der står for den indledende undersøgelse af patienter med mistanke om høretab. Resultaterne vurderes derefter digitalt af en øre-næse-hals læge.

InHear-projektet har kørt som pilotprojekt i Region Nordjylland. Her har resultaterne været så lovende, at man nu overvejer, hvordan det kan implementeres i alle fem regioner.

FAKTA OM

Våd AMD

  • Våd AMD er en alvorlig øjensygdom, der kan ødelægge synet på få måneder, hvis den ikke bliver diagnosticeret og behandlet.
  • Våd AMD er en aldersrelateret sygdom, der typisk udvikler sig fra 60-års alderen.
  • Våd AMD rammer et område på nethinden bagerst i øjet, der kaldes makula, og som er det område, vi bruger til at se skarpt med.
  • Årsagen til våd AMD er dårlig cirkulation i nethinden, hvilket betyder at affaldsstofferne ikke kan komme væk og friske næringsstoffer ikke kan komme til. Dermed går sansecellerne langsomt til grunde.
FAKTA OM

Forsøget hos optikerne

  • Pilotforsøget med optikerbutikkerne starter om et halvt års tid.
  • Til at starte med, vil man lave en såkaldt telemedicinsk sluse hos 5-10 optikerbutikker.
  • De udvalgte optikere måler på patienterne, og hvis de finder tegn på våd AMD sender de deres billeder videre til en øjenafdeling, som så vurderer dem og indkalder patienten, hvis der er brug for behandling.
  • Man regner med, at optikerne i forsøget vil kunne levere diagnostik svarende til 4.000 konsultationer om året.
  • Inden forsøget går i gang, skal de udvalgte optikere gennem et hurtigt uddannelsesforløb, hvor de lærer at diagnosticere våd AMD.
HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere