Gå til indhold

Forskning

Syv millioner til forebyggelse

Syv lovende forskningsprojekter får penge fra den Fælles Regionale Pulje til Forskning i Forebyggelse. Igen i år har interessen for puljen været stor med hele 81 ansøgninger.

- Forebyggelsespuljen har i år fået mange gode ansøgninger, så det har været en svær udvælgelsesproces, men jeg synes, at alle de syv projekter, der nu får penge fra årets pulje, virker meget lovende, siger Karin Friis Bach, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

To af de syv projekter, der er udvalgt, har fokus på børn af forældre med psykisk sygdom. Børn og unge, der lever med forældre med psykisk sygdom, har selv øget risiko for at udvikle en psykisk lidelse sammenlignet med deres jævnaldrende, og de to projekter vil afprøve forskellige forebyggende indsatser.

- Børn og unge rammes ofte på den ene eller anden måde, når deres forældre lider af psykisk sygdom. I mange sammenhænge har deres udfordringer været overset, og derfor interesserer vi os meget for at støtte dem i kraft af disse to stærke projekter, som kan skabe viden, som vi mener kan være til gavn for mange af dem, siger Karin Friis Bach.

Overvægt og HPV-hjemmestest

To andre projekter beskæftiger sig på forskellig vis med digitale forløb: Det ene projekt vil evaluere de forebyggende effekter ved en app, som praktiserende læger kan tilbyde deres patienter som forebyggelse af kroniske smerter i muskler og led. I det andet projekt vil man vise, om et digitalt forløb med fokus på kost, fysisk aktivitet og mental støtte kan hjælpe gravide med overvægt.

Et helt andet projekt har til formål at undersøge, om udbredelse af HPV-hjemmetests kan få flere kvinder til at deltage i screeninger mod livmoderhalskræft, så færre kvinder får sygdommen. I projektet vil man undersøge, hvilke kvinder der foretrækker at tage en screeningsprøve derhjemme.

 

Slidgigt og alderdom

Derudover støtter puljen et projekt, der fokuserer på, hvad træning kan gøre for, at patienter med slidgigt undgår at falde og få invaliderende brud. En del af patienterne får træning via fysioterapeuter (GLA:D), og projektet vil undersøge, i hvor høj grad indsatsen hjælper, eller om der er behov for en andre indsatser.

Det sidste projekt, der får støtte, er et forskningsprojekt om, hvordan man kan få ældre til at opretholde en aktiv tilværelse, så de undgår funktionstab og begrænsninger i deres daglige liv.

- Særlig i de kommende år, hvor vi får flere ældre, er det vigtigt, at vi gør noget for at sikre en sund aldring, så de ældste i samfundet får så mange gode år som muligt uden lidelser og tab af funktioner, siger Karin Friis Bach.

 

Læs mere