Gå til indhold

Medicin

Danske Regioner opfordrer: Bak nu op om Medicinrådet

Danske Regioner vil gerne opfordre til, at alle i stedet bakker op om Medicinrådet og det arbejde, som politikerne har sat rådet til at udføre.

Af Danske Regioners formand Anders Kühnau. Indlægget blev bragt i Berlingske den 4. november 2023.

Det er blevet populært at kritisere Medicinrådet. Senest i Berlingske Tidende torsdag, hvor rådet beskyldes for at være blevet for restriktive og afvise for mange lægemidler ikke mindst på kræftområdet.

Danske Regioner vil gerne opfordre til, at alle i stedet bakker op om Medicinrådet og det arbejde, som politikerne har sat rådet til at udføre. Det er vigtigt at huske på, at Medicinrådet blev skabt for at få mest mulig sundhed til borgerne.

Derudover skal Medicinrådet sikre, at nye lægemidler hurtigt og ensartet bliver taget i brug på tværs af sygehuse og regioner, ligesom det skal stille større krav til dokumentationen for, at såvel nye som eksisterende lægemidler er til gavn for patienterne.  

På den måde er det patienternes tryghed og ve og vel, der står i centrum i rådets anbefalinger. 

Samtidig står vi i en situation,  hvor der er brug for prioritering i det danske sundhedsvæsen, fordi udgifterne stiger – blandt andet på grund af nye behandlingsmetoder og medicin. 

Her er der brug for kyndige fagfolk til at vurdere og prioritere, hvor stor en effekt det pågældende lægemiddel har, og hvor dyrt det er at bruge det. Ellers vil det gå ud over andre patienter, da hver eneste krone, der bruges på medicin med for lille effekt, bliver taget fra andre dele i sundhedsvæsnet.

Til gengæld har lægemiddelvirksomhederne stor vished for, at deres lægemidler benyttes i Danmark, hvis Medicinrådet anbefaler dem, og at det sker hurtigt. Lægemidlerne kan i de fleste tilfælde bestilles i klinikken efter maksimalt 14 dage og tages i brug hos de patienter, der har brug for det. 

På den baggrund mener Danske Regioner, at Medicinrådet lever fuldt op til deres opgave og ansvar med at sikre, at effekten af de lægemidler, som tages i brug på hospitalerne, står mål med omkostningerne.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Danske Regioner: Regeringen bør være med til at planlægge vedligehold af sundhedsvæsenets bygninger, udstyr og samfundskritisk IT-infrastruktur

Danske Regioner efterlyser fælles analyse af investeringsbehovet sammen med regeringen. Sundhedsvæsenets IT-systemer er blandt den samfundskritiske infrastruktur, hvor der er stort behov for at investere i vedligehold og udskiftning.

Læs mere

Danske Regioner går til økonomiforhandlinger med krav om bedre styring af løbske udgifter til tilskudsmedicin

Regionernes udgifter til tilskudsmedicin steg med 1,4 mia. kr. i 2023, og intet tyder på lavere udgifter fremover. Bedre styringsredskaber og en økonomisk medicingaranti kan være med til at holde hånden under sundhedsvæsnet ifølge Danske Regioner, der er i gang med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025. 

Læs mere

Stort efterslæb på medico-udstyr kan give udskudte behandlinger

Stramme anlægsrammer har betydet stort efterslæb på investeringer i medicinsk udstyr og nødvendig digitalisering. Det koster mange arbejdstimer og i værste fald udskudte behandlinger for patienterne. Der er brug for en langsigtet plan, som tager højde for erstatning af udtjent medico-udstyr.

Læs mere

Regionerne sikrer lige adgang til kræftmedicin

Når man læser Jyllands-Posten den 6. maj, så får man den opfattelse, at der er store regionale forskelle i kræftpatienters adgang til medicin. Det er ikke tilfældet – tværtimod. 

Læs mere