Gå til indhold

Sundhed

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen for plastikkirurgien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger i plastikkirurgi skal give kortere ventelister, øge gennemsigtigheden og sikre bedre sammenhæng mellem speciallægepraksis, almen praksis og hospitaler.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har netop indgået aftale om en modernisering af de praktiserende plastikkirurgers overenskomst. Aftalen har fokus på, at flere patienter kan få hjælp hos de praktiserende plastikkirurger.

Samtidig skal aftalen give mere indsigt i hvilke ydelser, der leveres i speciallægepraksis, og hvordan snitfladerne er til almen praksis og hospitaler.

Forventningen er kortere ventelister

Formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Heino Knudsen er glad for den faglige modernisering:

- Vores fokus har været, at plastikkirurgerne ser flere patienter indenfor aftalens rammer. Samtidig sørger vi selvfølgelig for, at speciallægepraksis bliver ved med at være et tilbud, der sikrer høj kvalitet og effektivitet, siger Heino Knudsen og fortsætter:

- Når det gælder udviklingen i modermærkekræft, er det vigtigt, at speciallægepraksis i endnu højere grad hjælper med kontrol og at udrede patienter med mistanke om sygdommen. Det kan aflaste sygehusene, der så kan tage sig af de mere specialiserede behandlinger. 

Også FAPS ser positivt på aftalen, siger formand, Ann-Louise Reventlow-Mourier:

- Som formand for FAPS er jeg rigtig glad for, at vi nu også har fået opdateret specialet i plastikkirurgi, så det i højere grad kan aflaste sygehusenes plastikkirurgiske afdelinger. Samtidig er det en vigtig milepæl, fordi vi nu har moderniseret samtlige 15 specialer. Det er jeg rigtig stolt over. Dermed sikrer vi alle vores patienter den bedste og mest opdaterede behandling.

De praktiserende plastikkirurgers overenskomst

Fakta

  • Aftalen træder i kraft 1/10 2023 
  • I 2021 blev godt 27.412 patienter behandlet i plastikkirurgisk speciallægepraksis
  • Regionernes overenskomst med FAPS omfatter pt.  11 fuldtidspraksis og 8 deltidspraksis inden for specialet plastikkirurgi (01-01-2022) 
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner efter kritik: Der er rettet op

Regionerne tager Rigsrevisionens kritik af overholdelse af de maksimale ventetider for kræftpatienter alvorligt. Rapporten understreger, at reglerne på området har været uklare. Der er nu skabt klarhed med en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen og langt mere systematisk monitorering af de maksimale ventetider.

Læs mere

Nye tal fra regionerne: Langt de fleste kræftpatienter bliver behandlet til tiden

Langt de fleste kræftpatienter kommer i gang med deres behandling inden for tidsfristerne af de maksimale ventetider, og det er kun en brøkdel af patienterne som venter længere af kapacitetsmæssige årsager.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere