Gå til indhold

Sundhed

Redegørelse for afvikling af efterslæb - september 2023

Det går fremad i regionerne med at afvikle behandlingsefterslæbet efter covid-19 og sygeplejestrejken. Regionerne har igangsat en lang række indsatser, både på de offentlige og private hospitaler, for at nedbringe ventelisterne. Seneste tal viser, at aktiviteten er steget, og ventetiderne er samtidig på vej ned.

Ventetiden til operationer er faldet de seneste måneder til 60 dage fra 66 dage. Dermed er ventetiden seks dage kortere i 2. kvartal 2023 end 1. kvartal 2023. Ventetiden generelt til somatisk behandling er også faldet med 3 dage til 43 dage i 2. kvartal 2023 fra 46 dage i 1. kvartal 2023.

Samtidig er flere patienter blevet behandlet. I de første syv måneder af 2023 blev der foretaget over 744.000 operationer på hospitalerne i Danmark. Det er over 47.000 flere operationer end i samme periode sidste år, svarende til en stigning på syv procent i forhold til sidste år. Samtidig viser tallene, at antallet af planlagte ambulante ophold ligger i 2023 lidt højere end tilsvarende måneder i 2022.

Regionerne har således fortsat høj aktivitet. Den kirurgiske produktionsværdi (inkl. private) er 4,2 pct. højere i første syv måneder af 2023 ift. tilsvarende måneder i 2022. 

Status for en række udvalgte initiativer i akutplanen

I redegørelsen gøres også status for en række udvalgte initiativer i akutplanen. De er:

Deling af vagtarbejdet og fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Alle regioner arbejder med fleksibel arbejdstilrettelæggelse og en bedre deling af vagtarbejde, så det kan sikre, at de rette kompetencer er på rette sted og tid, og at vagtbelastningen fordeles på flere skuldre. Alle regioner har vedtaget principper for deltagelse i vagtarbejde i forbindelse med nyansættelser og arbejder med at udbrede initiativer og erfaringer ift. allerede ansatte.

Forøgelse af uddannelseskapaciteten for specialsygeplejersker

Regionerne har nået målsætningen om, at uddannelseskapaciteten for specialsygeplejersker indenfor anæstesi skal øges med 20 pct. i 2023 i forhold til 2019, som det blev aftalt i akutplanen. Derudover blev det aftalt at styrke rekrutteringsindsatsen til specialuddannelsen i intensiv sygepleje, hvor der i dag opleves udfordring med rekruttering af kursister.

Opsøgende indsats og fokus på nedbringelse af udeblivelser

Regionerne arbejder på at udbrede påmindelsessms og nedbringe udeblivelser. Alle fem regioner benytter den offentlige løsning NemSMS til udsendelse af påmindelser omkring aftaler i sundhedsvæsnet. I alt er ca. 60 pct. af borgerne tilmeldt NemSMS. Regionerne anvender desuden andre løsninger til udsendelse af påmindelser og har iværksat lokale initiativer med henblik på information og vejledning til borgere.

72-timers behandlingsansvar

Regionerne har stort fokus på omstillingen til det nære sundhedsvæsen. Regionerne arbejder bl.a. på at implementere 72-timers behandlingsansvar inden udgangen af 2023, som det er aftalt i akutplanen. Ordningen forventes at kunne bidrage til at nedbringe antallet af genindlæggelser og sikre bedre sammenhæng og mere kvalitet for patienterne. Implementeringen foregår trinvist og omfatter patienter, der udskrives til kommunale akutpladser/midlertidige pladser og plejehjem samt borgere, der udskrives til eget hjem og kommunal sygepleje.

Udbredelse af ordning med faste plejehjemslæger

Alle regioner arbejder med at udbrede fasttilknyttede læger på plejehjem. Seneste tal pr. 1 august 2023 viser, at ca. 90 pct. af alle plejehjemsbeboere er dækket af en plejehjemslæge.

Dosispakket medicin

Der er i marts 2023 indgået en aftale mellem RLTN og PLO om at udbrede dosispakket medicin. Formålet er at øge patientsikkerheden og aflaste kommunerne ift. manuel optælling af medicin til borgerne. Antallet af brugere er steget.

Læs mere