Gå til indhold

Det nære sundhedsvæsen

Regioner vil give borgere frit valg af sengepladser udenfor hospitalerne 

Danske Regioner vil løfte kvaliteten for de mange tusinder af patienter, der hvert år ligger i en sygeseng udenfor et hospital. Borgere på de midlertidige og akutte pladser skal bl.a. have frit valg, faste lægetilsyn, og de skal ikke længere opkræves regninger i forbindelse med opholdene. 

Tusindvis af patienter bliver hvert år tildelt en akutplads eller midlertidig plads. Det gælder typisk ældre, der bliver udskrevet fra hospitalerne, men er for svage til at klare sig med hjælp i eget hjem eller på et plejehjem. 

- Borgerne skal bl.a. have ret til frit at vælge, hvor i landet de ønsker en akut eller midlertidig plads, når der er ledige pladser. Frit valg kan betyde meget for ældre, der ønsker en sengeplads tæt på deres voksne børn eller anden familie, siger formand for Danske Regioners udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt. I dag har patienterne kun ret til en plads i deres egen hjemkommune.

(Artiklen fortsætter under illustrationen)

 

Ofte afsluttes opholdene i de akutte og midlertidige senge i det nære sundhedsvæsen med en regning til borgeren eller de pårørende. Den ulighed vil Danske Regioner også ændre, så der er samme gratis adgang, uanset om man ligger i en hospitalsseng eller i en seng i det nære. Også transporten bør være på linje med reglerne for, hvornår der ydes gratis transport til og fra hospitalerne.

- Ligesom et sygehusophold bør alle udgifter finansieres via skatten, for det hverken rimeligt eller logisk, at nogle ældre i dag skal betale, mens andre slipper, siger Christoffer Buster Reinhardt. 

Sengeplads uden ventetid, når man har behov for det

Antallet af pladser bør desuden tilpasses behovet, så der er pladser til de borgere, der har brug for det uden ventetid. I dag er der stor forskel på, hvor mange pladser der findes, afhængigt af, hvor i landet man bor. Nogle kommuner har tre gange færre pladser i forhold til deres ældreandel sammenlignet med andre. 

Skævheden ses i dag bl.a. i kraft af, at der hver dag i gennemsnit ligger 100 patienter i en hospitalsseng og venter på at komme videre og få den rette hjælp i det nære sundhedsvæsen.  
Antallet af pladser har været uændret siden 2014, selv om antallet af ældre er steget. I alt skønnes der at være 3.800 akutte og midlertidige pladser i kommunerne i dag.

Faste læger og klare kvalitetskrav

Der skal være bindende kvalitetskrav til sengepladserne udenfor hospitalerne, så alle borgere får samme frie og lige adgang til sundhedsvæsnet – uanset om de ligger i en hospitalsseng eller en seng i det nære sundhedsvæsen, mener Danske Regioner. 

- Borgerne skal opleve samme høje kvalitet, uanset hvor de får en sengeplads, og det vil regionerne tage ansvaret for, siger Christoffer Buster Reinhardt
Alle sengepladser i det nære skal derfor omfattes sundhedslovens regler, så pladserne lever op til kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen. 

- Det betyder bl.a., at det sundhedsfaglige niveau sikres ved, at vi tilknytter faste læger i modsætning til i dag, hvor kravet  kun gælder et fåtal af pladserne, siger Christoffer Buster Reinhardt.  
Kun fem procent af pladserne er i dag akutpladser, der hører under sundhedsloven og er omfattet Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav. Resten - over 3.000 sengepladser - er midlertidige pladser, der ikke stilles samme kvalitetskrav til, fordi de hører under serviceloven. 

Genindlæggelser kan undgås

- Vi skal sørge for bedre forhold. Vi skylder borgerne kvalitet, frit valg og retfærdighed, fastslår Christoffer Buster Reinhardt.  

Han pointerer også, at borgere vil kunne undgå genindlæggelser, hvis forholdene forbedres for sengepladserne udenfor hospitalerne. Samtidig vil sygehusene blive aflastet, og det er vigtigt i årene fremover, hvor prognoserne peger på flere ældre med behov for behandling samtidig med, at hospitalerne har udfordringer med at rekruttere medarbejdere. 

Bedre forhold på de akutte og midlertidige sengepladser er en del af Danske Regioners nye udspil om det nære sundhedsvæsen, ’I en nær fremtid’. Udspillet offentliggøres i sin fulde længde på Danske Regioners topmøde d. 11/4. 


Fakta: Danske Regioners ønsker:
•    Gratis ophold og transport, så sengepladser i det nære sundhedsvæsen ligestilles med hospitalssenge
•    Frit valg af pladser, så de bliver uafhængige af patientens hjemkommune 
•    Fast lægetilsyn på både akutpladser og midlertidige pladser
•    Alle pladser skal følge sundhedsloven og dermed leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder

Tal -fakta:
•    Det skønnes, at der er henved 3.800 midlertidige pladser og akutpladser. 
•    Kun ca. fem procent er akutpladser under Sundhedsloven, mens de resterende ca. 95 procent er      midlertidige pladser, der hører under serviceloven, hvor der ikke er samme stilles samme krav til kvalitet og lægetilsyn. 
•    Hver dag ligger ca. 100 færdigbehandlede patienter på hospitalerne. De kan ikke udskrives, fordi der ikke står det rette tilbud klar i det nære sundhedsvæsen. Sidste år var der 37.088 sengedage med færdigbehandlede patienter på hospitalerne.

Kilder: Danmarks Statistik og Implement