Gå til indhold

Klima

Historisk milepæl: 98 kommuner og fem regioner danner samlet fortrop i klimaarbejdet

Med formel optagelse af Glostrup Kommune i Klimaalliancen er alle 98 kommuner og de fem regioner i Danmark nu i fuld gang med at bekæmpe klimaforandringerne.

Alle 98 kommuner i Danmark er ud over de fem regioner nu officielt medlemmer af Klimaalliancen, hvilket markerer en historisk milepæl i bestræbelserne på at bekæmpe klimaforandringerne. Det skete, da Glostrup Kommune for nylig blev optaget i alliancen. 

- Vi er utroligt glade for at meddele, at Danmark nu står samlet i vores kamp mod klimaforandringerne. At 98 kommuner nu er med sender et stærkt signal om det lokale engagement i at tackle klimaforandringerne og skabe en bæredygtig og grøn fremtid, siger formanden for Klimaalliancen, Frank Schmidt-Hansen.

- Det er en stor dag for klimaet. Nu går 98 kommuner og fem regioner i samlet trop for en klimarobust og klimaneutral fremtid. Sammen kan vi nå meget mere for klimaet. Klimaalliancen sætter strøm til kommunernes klimahandlingsplaner og vil sætte et højt ambitionsniveau for den grønne omstilling, siger næstformand i Klimaalliancen, Mads Duedahl.

Borgmester i Glostrup Kommune, Kasper Damsgaard, udtrykker også sin glæde over udviklingen:

- Jeg er glad for, at vi i Glostrup Kommune nu også formelt kan tilslutte os Klimaalliancen. Vi glæder os til samarbejdet med andre kommuner om at finde løsninger på klimaudfordringerne. Glostrup er allerede godt i gang med den grønne omstilling, blandt andet ved at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme og ved at styrke en bæredygtig offentlig transport. Vores fjernvarmeudrulning er også godt i gang. I Glostrup går klimainvesteringer hånd i hånd med investeringer i kerneopgaverne målrettet vores borgere. Med klimahandlingsplanen i hånden, og sammen med resten af kommunerne, kan vi endnu bedre arbejde for at gøre en grøn og mærkbar forskel for vores borgere og kommende generationer.

Giver genlyd internationalt

Når kommunerne i Danmark udarbejder klimahandlingsplaner, tager de udgangspunkt i en internationalt anerkendt metode, som er udviklet af det globale bynetværk C40 Cities og oversat til en dansk kontekst af CONCITO.

 Indtil videre står 96 kommuner med en klimahandlingsplan, der er godkendt af CONCITO og C40 og vedtaget i eget byråd. Planerne har samlet set et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser på tværs af alle sektorer med 76 procent i 2030. Det sker samtidig med, at kommunerne arbejder helhedsorienteret og langsigtet med at tilpasse sig til konsekvenserne af klimaforandringerne såsom stigende havvand, ekstreme regnskyl og hedebølger.

At alle landets kommuner og regioner samarbejder om at udvikle klimahandlingsplaner og levere den nødvendige lokale klimaindsats er unikt i en international sammenhæng. For at inspirere andre til at følge i fodsporene på de danske kommuners klimalederskab, var en dansk delegation inviteret til FN's klimakonference COP28 for at fortælle om den lokale klimaindsats og om det særlige ved at samarbejde på tværs af hele landet.

Fakta om Klimaalliancen

  • Klimaalliancen er et 5-årigt partnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner, med CONCITO og C40 som videnspartnere som har til formål at realisere kommunernes klimahandlingsplaner.
  • Klimaalliancen ønsker at give kommunerne og regionerne et udviklingsrum for samarbejde og vidensdeling med hensigten om at indfri det høje ambitionsniveau, som kommunerne har forpligtet sig til ift. at opnå en klimaneutral og klimarobust fremtid senest i 2050.
Relaterede nyheder

Læs mere